Activiteitenplanning

De activiteitenplanning bevat de data van alle activiteiten van alle centrale examens en de rekenexamens in het mbo.

Filter op
Filter op vakken
Filter op afnameperiode

van 23 oktober t/m 15 december 2023
Rekenen
Periode 2

Afnameperiode rekenen 2F en 3F P2

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

van 23 oktober 2023 t/m 31 januari 2024
Rekenen
Periode 2

Inzageperiode rekenexamens 2F en 3F afgelegd in P2

Deelnemers die een examen rekenen 2F of 3F in periode 2 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

van 23 oktober t/m 15 december 2023
Nederlands
Periode 2

Afname Nederlands 2F en 3F (incl. DOS) P2

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

van 23 oktober t/m 15 december 2023
Engels
Periode 2

Afname Engels B1 (incl. DOS) P2

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

vanaf 1 november 2023
Nederlands
Periode 2

Publicatie nieuwe voorbeeldexamens Nederlands 2F en 3F (incl. DOS) P2

Nieuwe voorbeeldexamens voor Nederlands 2F en 3F zijn beschikbaar via de Facet online oefenomgeving. Deze examens zijn ook beschikbaar als inplanbare proefexamens.

vanaf 1 november 2023
Engels
Periode 2

Publicatie nieuwe voorbeeldexamens Engels B2

Nieuwe voorbeeldexamens voor Engels B2 zijn beschikbaar via de Facet online oefenomgeving. Deze examens zijn ook beschikbaar als inplanbare proefexamens.

vanaf 1 november 2023
Engels
Periode 2

Publicatie nieuwe voorbeeldexamens Engels B1

Nieuwe voorbeeldexamens voor Engels B1 zijn beschikbaar via de Facet online oefenomgeving. Deze examens zijn ook beschikbaar als inplanbare proefexamens.

van 27 november 2023 t/m 31 januari 2024
Engels
Periode 2

Inzageperiode voor Engels B1 (incl. DOS) uit P2

Deelnemers die een examen Engels B1 (incl. DOS) in periode 2 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

van 27 november 2023 t/m 31 januari 2024
Nederlands
Periode 2

Inzageperiode voor Nederlands 2F en 3F (incl. DOS) uit P2

Deelnemers die een examen Nederlands 2F of 3F (incl. DOS) in periode 2 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

maandag 4 december 2023
Rekenen
Periode 2

Schoolrapportages rekenen 3ER P2 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over rekenen 3ER van periode 2. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel.

maandag 4 december 2023
Rekenen
Periode 2

Schoolrapportages rekenen 2ER/2A/2A-ER P2 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over rekenen 2ER/2A/2A-ER van periode 2. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel.

maandag 4 december 2023
Rekenen
Periode 2

Publicatie omzettingstabellen rekenen 2ER/2A/2A-ER en 3ER P2 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor rekenen 2ER/2A/2A-ER en 3ER op Examenbladmbo.nl

van 4 december 2023 t/m 31 januari 2024
Rekenen
Periode 2

Inzageperiode rekenexamens 2A/2ER/2AER en 3ER afgelegd in P2

Deelnemers die een rekenexamen 2A/2ER/2AER en 3ER in periode 2 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

van 4 t/m 15 december 2023
Rekenen
Periode 2

Afnameperiode rekenen 2ER/2A/2A-ER en 3ER P2

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

van 4 t/m 15 december 2023
Engels
Nederlands
Rekenen
Periode 2

Afnameperiode aangepaste examens voor visueel beperkte deelnemers P2 - laatste twee afnameweken

Binnen deze aangegeven afnameweken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo en de richtlijnen bij aangepaste afnames voor visueel beperkte deelnemers.

vanaf 4 december 2023
Nederlands
Periode 3

Start inplannen deelnemers Nederlands (incl. DOS) 2F en 3F P3

Vanaf 4 december 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van deelnemers Nederlands (incl. DOS) 2F en 3F in periode 3.

vanaf 4 december 2023
Rekenen
Periode 3

Start inplannen deelnemers rekenen 2A, 2A-ER, 2ER en 3ER P3

Vanaf 4 december 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van deelnemers rekenen 2A, 2A-ER, 2ER en 3ER in periode 3.

vanaf 4 december 2023
Engels
Periode 3

Start inplannen deelnemers Engels B1 (incl. DOS) voor P3

Vanaf 4 december 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van deelnemers Engels B1 (incl. DOS) in periode 3.

vanaf 4 december 2023
Rekenen
Periode 3

Start inplannen deelnemers rekenen 2F en 3F P3

Vanaf 4 december 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van deelnemers rekenen 2F en 3F in periode 3.

vanaf 4 december 2023
Engels
Periode 3

Start inplannen deelnemers Engels B2 voor P3

Vanaf 4 december 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van deelnemers Engels B2 in periode 3.

vanaf 11 december 2023
Engels
Periode 3

Start inplannen deelnemers Engels B2 DOS voor P3

Vanaf 11 december 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van deelnemers Engels B2 DOS in periode 3.

maandag 11 december 2023
Engels
Nederlands
Periode 2

Deadline aanvragen aangepaste examens Nederlands en Engels voor de laatste twee afnameweken van P2 voor deelnemers met een visuele beperking

Contactpersonen examencommissie vragen een aangepast examen voor deze deelnemers aan via het aanvraagformulier op hun persoonlijke pagina op Examenbladmbo.nl. Deze aanvraag betreft deelnemers die in periode 2 een examen Nederlands (2F/3F) of Engels (B1/B2) af willen leggen in de laatste twee afnameweken van P2. Zie voor meer informatie over de procedure de persoonlijke pagina onder het kopje 'Bestellingen examens voor visueel beperkte deelnemers'.

dinsdag 19 december 2023
Engels
Periode 2

Publicatie omzettingstabellen Engels B2 (incl. DOS) P2 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor Engels B2 (incl. DOS) op Examenbladmbo.nl

van 19 december 2023 t/m 2 februari 2024
Engels
Periode 2

Inzageperiode voor Engels B2 (incl. DOS) uit P2

Deelnemers die een examen Engels B2 (incl. DOS) in periode 2 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

dinsdag 19 december 2023
Engels
Periode 2

Schoolrapportages en deelrapportages Engels B2 (incl. DOS) P2 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over Engels B2 (incl. DOS) van periode 2. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien.

van 20 t/m 22 december 2023
Engels
Nederlands
Rekenen
Periode 3

Release Facet 12 F3

Vanaf woensdag 20 december 00:00 tot en met vrijdag 22 december 24:00 zal de release van Facet 12 F3 plaatsvinden. Om deze update uit te voeren is het noodzakelijk dat de FAO-server aanstaat. Tijdens deze periode kunt u onder andere geen planningen maken, examens afnemen, correcties uitvoeren en resultaten bekijken.

woensdag 27 december 2023
Engels
Nederlands
Rekenen
Periode 3

Start systeemcheck Facet voor P3

Vanaf 27 december dient de FAO-server opnieuw te worden opgestart en het diskencryptiewachtwoord te worden ingevoerd. Vervolgens dient de systeemcheck gedaan te worden ter voorbereiding op de afname in periode 3.

maandag 8 januari 2024
Rekenen
Periode 3

Schoolrapportages en deelrapportages rekenen 2F en 3F P3 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over rekenen 2F en 3F van periode 3. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien.

maandag 8 januari 2024
Rekenen
Periode 3

Publicatie omzettingstabellen rekenen 2F en 3F P3 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor rekenen 2F en 3F op Examenbladmbo.nl

van 8 januari t/m 26 maart 2024
Rekenen
Periode 3

Inzageperiode rekenexamens 2F en 3F afgelegd in P3

Deelnemers die een examen rekenen 2F of 3F in periode 3 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

van 8 t/m 19 januari 2024
Engels
Nederlands
Rekenen
Periode 3

Afnameperiode aangepaste examens voor visueel beperkte deelnemers P3 - eerste twee afnameweken

Binnen deze aangegeven afnameweken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo en de richtlijnen bij aangepaste afnames voor visueel beperkte deelnemers.

van 8 januari t/m 23 februari 2024
Rekenen
Periode 3

Afname rekenen 2F en 3F P3

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

van 8 januari t/m 23 februari 2024
Nederlands
Periode 3

Afname Nederlands (incl. DOS) 2F en 3F P3

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

van 8 januari t/m 23 februari 2024
Engels
Periode 3

Afname Engels B1 (incl. DOS) P3

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

15 t/m 28 januari 2024
Engels
Periode 3

Afname Engels B2 (incl. DOS) P3

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

maandag 15 januari 2024
Engels
Nederlands
Periode 3

Deadline aanvragen aangepaste examens Nederlands en Engels voor de eerste twee afnameweken van P3 voor deelnemers met een visuele beperking

Contactpersonen examencommissie vragen een aangepast examen voor deze deelnemers aan via het aanvraagformulier op hun persoonlijke pagina op Examenbladmbo.nl. Deze aanvraag betreft deelnemers die in periode 3 een examen Nederlands (2F/3F) of Engels (B1/B2) af willen leggen in de eerste twee afnameweken van P3. Zie voor meer informatie over de procedure de persoonlijke pagina onder het kopje 'Bestellingen examens voor visueel beperkte deelnemers'.

maandag 29 januari 2024
Rekenen
Periode 3

Schoolrapportages rekenen 3ER P3 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over rekenen 3ER van periode 3. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel.

maandag 29 januari 2024
Rekenen
Periode 3

Schoolrapportages rekenen 2A/2A-ER/2ER P3 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over rekenen 2A/2A-ER/2ER van periode 3. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel.

maandag 29 januari 2024
Rekenen
Periode 3

Publicatie omzettingstabellen rekenen 2A/2A-ER/2ER en 3ER P3 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor rekenen 2A/2A-ER/2ER en 3ER op Examenbladmbo.nl

van 29 januari t/m 19 maart 2024
Rekenen
Periode 3

Inzageperiode voor rekenen 2A/2A-ER/2ER en 3ER uit P3

Deelnemers die een rekenexamen 2A/2A-ER/2ER en 3ER in periode 3 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

29 januari t/m 11 februari 2024
Rekenen
Periode 3

Afnameperiode rekenen 2ER/2A/2A-ER en 3ER P3

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

maandag 5 februari 2024
Nederlands
Periode 3

Schoolrapportages en deelrapportages Nederlands 2F en 3F (incl. DOS) P3 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over Nederlands 2F en 3F (incl. DOS) van periode 3. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien. NB. Deze planning heeft als voorbehoud dat er voldoende afnames plaatsvinden in de eerste twee weken. Zo niet, dan wordt dit een week later.

maandag 5 februari 2024
Engels
Periode 3

Schoolrapportages en deelrapportages Engels B1 (incl. DOS) P3 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over Engels B1 (incl. DOS) van periode 3. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien. NB. Deze planning heeft als voorbehoud dat er voldoende afnames plaatsvinden in de eerste twee weken. Zo niet, dan wordt dit een week later.

maandag 5 februari 2024
Nederlands
Periode 3

Publicatie omzettingstabellen Nederlands 2F en 3F (incl. DOS) P3 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor Nederlands 2F en 3F (incl. DOS) op Examenbladmbo.nl. NB. Deze planning heeft als voorbehoud dat er voldoende afnames plaatsvinden in de eerste twee weken. Zo niet, dan wordt dit een week later.

maandag 5 februari 2024
Engels
Periode 3

Publicatie omzettingstabellen Engels B1 (incl. DOS) P3 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor Engels B1 (incl. DOS) op Examenbladmbo.nl. NB. Deze planning heeft als voorbehoud dat er voldoende afnames plaatsvinden in de eerste twee weken. Zo niet, dan wordt dit een week later.

van 5 februari t/m 26 maart 2024
Nederlands
Periode 3

Inzageperiode voor Nederlands 2F en 3F (incl. DOS) uit P3

Deelnemers die een examen Nederlands 2F of 3F (incl. DOS) in periode 3 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

van 5 februari t/m 26 maart 2024
Engels
Periode 3

Inzageperiode voor Engels B1 (incl. DOS) uit P3

Deelnemers die een examen Engels B1 (incl. DOS) in periode 3 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

vanaf 5 februari 2024
Nederlands
Periode 4

Start inplannen deelnemers Nederlands (incl. DOS) 2F en 3F P4

Vanaf 5 februari 2024 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van deelnemers Nederlands (incl. DOS) 2F en 3F in periode 4.

vanaf 5 februari 2024
Rekenen
Periode 4

Start inplannen deelnemers rekenen 2A, 2A-ER, 2ER en 3ER P4

Vanaf 5 februari 2024 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van deelnemers rekenen 2A, 2A-ER, 2ER en 3ER in periode 4.

vanaf 5 februari 2024
Engels
Periode 4

Start inplannen deelnemers Engels B1 (incl. DOS) P4

Vanaf 5 februari 2024 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van deelnemers Engels B1 (incl. DOS) in periode 4.

vanaf 5 februari 2024
Rekenen
Periode 4

Start inplannen deelnemers rekenen 2F en 3F P4

Vanaf 5 februari 2024 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van deelnemers rekenen 2F en 3F in periode 4.

van 12 t/m 23 februari 2024
Engels
Nederlands
Rekenen
Periode 3

Afnameperiode aangepaste examens voor visueel beperkte deelnemers P3 - laatste twee afnameweken

Binnen deze aangegeven afnameweken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo en de richtlijnen bij aangepaste afnames voor visueel beperkte deelnemers.

dinsdag 13 februari 2024
Engels
Periode 3

Schoolrapportages en deelrapportages Engels B2 (incl. DOS) P3 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over Engels B2 (incl. DOS) van periode 3. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien.

dinsdag 13 februari 2024
Engels
Periode 3

Publicatie omzettingstabellen Engels B2 (incl. DOS) P3 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor Engels B2 (incl. DOS) op Examenbladmbo.nl

van 13 februari 2024 t/m 21 maart 2024
Engels
Periode 3

Inzageperiode voor Engels B2 (incl. DOS) uit P3

Deelnemers die een examen Engels B2 (incl. DOS) in periode 3 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

maandag 19 februari 2024
Nederlands
Engels
Periode 3

Deadline aanvragen aangepaste examens Nederlands en Engels voor de laatste twee afnameweken van P3 voor deelnemers met een visuele beperking

Contactpersonen examencommissie vragen een aangepast examen voor deze deelnemers aan via het aanvraagformulier op hun persoonlijke pagina op Examenbladmbo.nl. Deze aanvraag betreft deelnemers die in periode 3 een examen Nederlands (2F/3F) of Engels (B1/B2) af willen leggen in de laatste twee afnameweken van P3. Zie voor meer informatie over de procedure de persoonlijke pagina onder het kopje 'Bestellingen examens voor visueel beperkte deelnemers'.

van 29 februari t/m 3 maart 2024
Engels
Nederlands
Rekenen
Periode 4

Release Facet 12 F4

Vanaf donderdag 29 februari tot en met zondag 3 maart zal de release van Facet 12 F4 plaatsvinden. Om deze update uit te voeren is het noodzakelijk dat de FAO-server aanstaat. Tijdens deze periode kunt u onder andere geen planningen maken, examens afnemen, correcties uitvoeren en resultaten bekijken.

maandag 4 maart 2024
Rekenen
Periode 4

Schoolrapportages en deelrapportages rekenen 2F en 3F P4 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over rekenen 2F en 3F van periode 4. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien.

maandag 4 maart 2024
Nederlands
Periode 4

Schoolrapportages en deelrapportages Nederlands 2F en 3F (incl. DOS) P4 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over Nederlands 2F en 3F (incl. DOS) van periode 4. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien.

maandag 4 maart 2024
Engels
Periode 4

Schoolrapportages en deelrapportages Engels B1 (incl. DOS) P4 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over Engels B1 (incl. DOS) van periode 4. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien.

maandag 4 maart 2024
Rekenen
Periode 4

Publicatie omzettingstabellen rekenen 2F en 3F P4 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor rekenen 2F en 3F op Examenbladmbo.nl

maandag 4 maart 2024
Nederlands
Periode 4

Publicatie omzettingstabellen Nederlands 2F en 3F (incl. DOS) P4 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor Nederlands 2F en 3F op Examenbladmbo.nl

maandag 4 maart 2024
Engels
Periode 4

Publicatie omzettingstabellen Engels B1 P4 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor Engels B1 op Examenbladmbo.nl

4 maart t/m 31 mei 2024
Engels
Periode 4

Inzageperiode voor Engels B1 (incl. DOS) uit P4

Deelnemers die een examen Engels B1 in periode 4 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

4 maart t/m 31 mei 2024
Nederlands
Periode 4

Inzageperiode voor Nederlands 2F en 3F (incl. DOS) uit P4

Deelnemers die een examen Nederlands 2F of 3F in periode 4 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

4 maart t/m 31 mei 2024
Rekenen
Periode 4

Inzageperiode rekenexamens 2F en 3F afgelegd in P4

Deelnemers die een examen rekenen 2F of 3F in periode 4 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

4 t/m 17 maart 2024
Engels
Nederlands
Periode 4

Afnameperiode aangepaste examens voor visueel beperkte deelnemers P4 Nederlands (2F/3F) en Engels B1 - eerste twee afnameweken

Binnen deze aangegeven afnameweken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo en de richtlijnen bij aangepaste afnames voor visueel beperkte deelnemers.

4 maart t/m 26 april 2024
Rekenen
Periode 4

Afname rekenen 2F en 3F P4

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

4 maart t/m 26 april 2024
Nederlands
Periode 4

Afname Nederlands (incl. DOS) 2F en 3F P4

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

4 maart t/m 26 april 2024
Engels
Periode 4

Afname Engels B1 (incl. DOS) P4

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

maandag 4 maart 2024
Engels
Nederlands
Rekenen
Periode 4

Start systeemcheck Facet voor P4

Vanaf 4 maart dient de FAO-server opnieuw te worden opgestart en het diskencryptiewachtwoord te worden ingevoerd. Vervolgens dient de systeemcheck gedaan te worden ter voorbereiding op de afname in periode 4.

maandag 11 maart 2024
Engels
Nederlands
Periode 4

Deadline aanvragen aangepaste examens Nederlands 2F en 3F en Engels B1 voor de eerste twee afnameweken van P4 voor deelnemers met een visuele beperking

Contactpersonen examencommissie vragen een aangepast examen voor deze deelnemers aan via het aanvraagformulier op hun persoonlijke pagina op Examenbladmbo.nl. Deze aanvraag betreft deelnemers die in periode 4 een examen Nederlands (2F/3F) of Engels (B1) af willen leggen in de eerste twee afnameweken van P4. Zie voor meer informatie over de procedure de persoonlijke pagina onder het kopje 'Bestellingen examens voor visueel beperkte deelnemers'.

vanaf 8 april 2024
Rekenen
Periode 5

Start inplannen deelnemers deelnemers rekenen 2A, 2A-ER, 2ER en 3ER P5

Vanaf 8 april 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van deelnemers rekenen 2A,2A-ER, 2ER en 3ER in periode 5.

vanaf 8 april 2024
Nederlands
Periode 5

Start inplannen deelnemers Nederlands (incl. DOS) 2F en 3F P5

Vanaf 8 april 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van deelnemers Nederlands (incl. DOS) 2F en 3F in periode 5.

vanaf 8 april 2024
Engels
Periode 5

Start inplannen deelnemers Engels B1 (incl. DOS) P5

Vanaf 8 april 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van deelnemers Engels B1 (incl. DOS) in periode 5.

vanaf 8 april 2024
Rekenen
Periode 5

Start inplannen deelnemers rekenen 2F en 3F P5

Vanaf 8 april 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van deelnemers rekenen 2F en 3F in periode 5.

van 15 t/m 26 april 2024
Engels
Nederlands
Periode 4

Afnameperiode aangepaste examens voor visueel beperkte deelnemers P4 Nederlands (2F/3F) en Engels B1 - laatste twee afnameweken

Binnen deze aangegeven afnameweken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo en de richtlijnen bij aangepaste afnames voor visueel beperkte deelnemers.

maandag 15 april 2024
Rekenen
Periode 4

Schoolrapportages rekenen 3ER P4 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over rekenen 3ER van periode 4. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel.

maandag 15 april 2024
Rekenen
Periode 4

Schoolrapportages rekenen 2A/2A-ER/2ER P4 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over rekenen 2A/2A-ER/2ER van periode 4. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel.

maandag 15 april 2024
Rekenen
Periode 4

Publicatie omzettingstabellen rekenen 2A/2A-ER/2ER en 3ER P4 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor rekenen 2A/2A-ER/2ER en 3ER op Examenbladmbo.nl

15 april t/m 31 mei 2024
Rekenen
Periode 4

Inzageperiode rekenexamens 2A/2A-ER/2ER en 3ER uit P4

Deelnemers die een rekenexamen 2A/2A-ER/2ER of 3ER in periode 4 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

15 t/m 26 april 2024
Rekenen
Periode 4

Afname rekenen 2ER/2A/2A-ER en 3ER P4

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

vanaf 15 april 2024
Engels
Periode 5

Start inplannen deelnemers Engels B2 (incl. DOS) P5

Vanaf 15 april 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van deelnemers Engels B2 (incl. DOS) in periode 5.

maandag 22 april 2024
Engels
Nederlands
Periode 4

Deadline aanvragen aangepaste examens Nederlands (2F/3F) en Engels B1 voor de laatste twee afnameweken van P4 voor deelnemers met een visuele beperking

Contactpersonen examencommissie vragen een aangepast examen voor deze deelnemers aan via het aanvraagformulier op hun persoonlijke pagina op Examenbladmbo.nl. Deze aanvraag betreft deelnemers die in periode 4 een herkansingsexamen Nederlands (2F/3F) of Engels (B1) af willen leggen in de laatste twee afnameweken van P4. Zie voor meer informatie over de procedure de persoonlijke pagina onder het kopje 'Bestellingen examens voor visueel beperkte deelnemers'.

maandag 6 mei 2024
Rekenen
Periode 5

Schoolrapportages en deelrapportages rekenen 2F en 3F P5 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over rekenen 2F en 3F van periode 5. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien.

maandag 6 mei 2024
Nederlands
Periode 5

Schoolrapportages en deelrapportages Nederlands 2F en 3F (incl. DOS) P5 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over Nederlands 2F en 3F (incl. DOS) van periode 5. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien.

maandag 6 mei 2024
Engels
Periode 5

Schoolrapportages en deelrapportages Engels B1 (incl. DOS) P5 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over Engels B1 (incl. DOS) van periode 5. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien.

maandag 6 mei 2024
Rekenen
Periode 5

Publicatie omzettingstabellen rekenen 2F en 3F P5 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor rekenen 2F en 3F op Examenbladmbo.nl

maandag 6 mei 2024
Nederlands
Periode 5

Publicatie omzettingstabellen Nederlands 2F en 3F (incl. DOS) P5 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor Nederlands 2F en 3F (incl. DOS) op Examenbladmbo.nl

maandag 6 mei 2024
Engels
Periode 5

Publicatie omzettingstabellen Engels B1 (incl. DOS) P5 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor Engels B1 (incl. DOS) op Examenbladmbo.nl

van 6 mei t/m 18 september 2024
Nederlands
Periode 5

Inzageperiode voor Nederlands 2F en 3F (incl. DOS) uit P5

Deelnemers die een examen Nederlands 2F of 3F in periode 5 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

van 6 mei t/m 18 september 2024
Engels
Periode 5

Inzageperiode voor Engels B1 (incl. DOS) uit P5

Deelnemers die een examen Engels B1 in periode 5 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

van 6 mei t/m 18 september 2024
Rekenen
Periode 5

Inzageperiode rekenexamens 2F en 3F uit P5

Deelnemers die een examen rekenen 2F of 3F in periode 5 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

van 6 t/m 19 mei 2024
Engels
Nederlands
Rekenen
Periode 5

Afnameperiode aangepaste examens voor visueel beperkte deelnemers P5 - eerste twee afnameweken

Binnen deze aangegeven afnameweken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo en de richtlijnen bij aangepaste afnames voor visueel beperkte deelnemers.

van 6 mei t/m 5 juli 2024
Rekenen
Periode 5

Afname rekenen 2F en 3F P5

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

van 6 mei t/m 5 juli 2024
Nederlands
Periode 5

Afname Nederlands (incl. DOS) 2F en 3F P5

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

van 6 mei t/m 5 juli 2024
Engels
Periode 5

Afname Engels B1 (incl. DOS) P5

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

maandag 13 mei 2024
Nederlands
Engels
Periode 5

Deadline aanvragen aangepaste examens Nederlands en Engels voor de eerste twee afnameweken van P5 voor deelnemers met een visuele beperking

Contactpersonen examencommissie vragen een aangepast examen voor deze deelnemers aan via het aanvraagformulier op hun persoonlijke pagina op Examenbladmbo.nl. Deze aanvraag betreft deelnemers die in periode 5 een examen Nederlands (2F/3F) of Engels (B1/B2) af willen leggen in de eerste twee afnameweken van P5. Zie voor meer informatie over de procedure de persoonlijke pagina onder het kopje 'Bestellingen examens voor visueel beperkte deelnemers'.

van 20 mei t/m 2 juni 2024
Engels
Periode 5

Afname Engels B2 (incl. DOS) P5

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

maandag 3 juni 2024
Rekenen
Periode 5

Schoolrapportages rekenen 2A/2A-ER/2ER en 3ER P5 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over rekenen 2A/2A-ER/2ER en 3ER van periode 5. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel.

maandag 3 juni 2024
Rekenen
Periode 5

Publicatie omzettingstabellen rekenen 2A/2A-ER/2ER en 3ER P5 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor rekenen 2A/2A-ER/2ER en 3ER op Examenbladmbo.nl

van 3 juni t/m 25 augustus 2024
Rekenen
Periode 5

Inzageperiode voor rekenen 2A/2A-ER/2ER en 3ER uit P5

Deelnemers die een rekenexamen 2A/2A-ER en 3ER in periode 5 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

van 3 t/m 16 juni 2024
Rekenen
Periode 5

Afnameperiode rekenen 2ER/2A/2A-ER en 3ER P5

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

dinsdag 18 juni 2024
Engels
Periode 5

Schoolrapportages en deelrapportages Engels B2 P5 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over Engels B2 van periode 5. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien.

dinsdag 18 juni 2024
Engels
Periode 5

Publicatie omzettingstabellen Engels B2 (incl. DOS) P5 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor Engels B2 op Examenbladmbo.nl

van 18 juni t/m 30 augustus 2024
Engels
Periode 5

Inzageperiode voor Engels B2 (incl. DOS) uit P5

Deelnemers die een examen Engels B2 in periode 5 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

van 24 juni t/m 5 juli 2024
Nederlands
Engels
Rekenen
Periode 5

Afnameperiode aangepaste examens voor visueel beperkte deelnemers P5 - laatste twee afnameweken

Binnen deze aangegeven afnameweken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo en de richtlijnen bij aangepaste afnames voor visueel beperkte deelnemers.

vrijdag 28 juni 2024
Nederlands
Engels
Rekenen
Periode 5

Deadline aanvragen aangepaste examens voor deelnemers met een visuele beperking voor de laatste twee afnameweken van P5

Contactpersonen examencommissie vragen een aangepast examen voor deze deelnemers aan via het aanvraagformulier op hun persoonlijke pagina op Examenbladmbo.nl. Deze aanvraag betreft deelnemers die in periode 5 een herkansingsexamen Nederlands (2F/3F) of Engels (B1/B2) af willen leggen in de laatste twee afnameweken van P5. Zie voor meer informatie over de procedure de persoonlijke pagina onder het kopje 'Bestellingen examens voor visueel beperkte deelnemers'.