Meedenken over examens Nederlands 2F

Gepubliceerd op

Om onderwijs en examinering beter op elkaar aan te laten sluiten, start het College voor Toetsen en Examens een klankbordgroep Nederlands 2F. Graag horen wij van docenten Nederlands 2F hun input over verschillende onderwerpen rondom examinering. Wil je meepraten? Geef je dan op voor de klankbordgroep.

Vier keer per jaar, fysiek of online

De klankbordgroep komt ongeveer vier keer per jaar bij elkaar. Bijeenkomsten vinden fysiek plaats in Utrecht. De eerste bijeenkomst vindt aan het einde van 2023 of begin 2024 plaats. De precieze datum plannen we samen.

Verschillende thema's

Op het programma staan verschillende thema's. Tijdens de eerste bijeenkomst maken we kennis met elkaar en verzamelen we feedback over de examens Nederlands 2F. Andere thema's die aan bod komen zijn de verschillende manieren waarop studenten worden voorbereid op het examen en de gekozen onderwerpen van teksten en programma's. Verder komt in een bijeenkomst de wijze van normeren aan bod.

Vergoeding

Voor je deelname aan de klankbordgroep ontvang je een vacatie- en reiskostenvergoeding.

Aanmelden

Via deze link kan je je aanmelden voor de klankbordgroep. Aanmelden kan tot en met 8 oktober 2023.

We zoeken tien leden voor de klankbordgroep Nederlands 2F, bij voorkeur verspreid over verschillende onderwijsinstellingen. Bij meer aanmeldingen kan het dus zijn dat er geen plek meer is. Daarover informeren we je dan zo snel mogelijk.

Als we genoeg deelnemers hebben, nemen we contact op om een eerste datum te plannen.