Omzettingstabellen centraal examen rekenen 2F/2ER/2A/2A-ER in afnameperiode 1 gepubliceerd

Gepubliceerd op

Het College voor Toetsen en Examens heeft de omzettingstabellen van scores in cijfers voor het centraal examen rekenen 2F/2ER/2A/2A-ER voor afnameperiode 1 gepubliceerd.

De door het CvTE vastgestelde omzettingstabellen zijn als pdf-document op de examenpagina op Examenbladmbo.nl geplaatst. Het pdf-document bevat de omzettingstabellen voor de verschillende varianten van de betreffende afnameperiode.