Omzettingstabellen centrale examens Nederlands 2F/3F, Engels B1 en examens rekenen 2F/3F in afnameperiode 4 gepubliceerd

Gepubliceerd op

Het College voor Toetsen en Examens heeft de omzettingstabellen van scores in cijfers voor de centrale examens Nederlands 2F/3F en Engels B1 en de examens rekenen 2F/3F voor afnameperiode 4 gepubliceerd.

De door het CvTE vastgestelde omzettingstabellen zijn als pdf-document op de examenpagina op Examenbladmbo.nl geplaatst. Het pdf-document bevat de omzettingstabellen voor de verschillende varianten van de betreffende afnameperiode.