Docentvertegenwoordiging

Laatste update

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) werkt samen met docenten in vaststellingscommissies. Deze commissies stellen de centrale examens vast en bestaan uit een voorzitter (een vakdeskundige uit het mbo) en een aantal leden die ruime ervaring hebben als vakdocent.

In onderstaande tabel staat per commissie het aantal leden en via welke weg deze leden zijn geworven. Deze lijst wordt elk jaar bij aanvang van het nieuwe studiejaar geactualiseerd.

CommissieVakWerving viaRol
rekencommissiembowerving CvTEvoorzitter
rekencommissiembowerving CvTEvoorzitter
vaststellingscommissieEngels B1MBO Raaddocentlid
vaststellingscommissieEngels B1MBO Raaddocentlid
vaststellingscommissieEngels B1MBO Raaddocentlid
vaststellingscommissieEngels B1werving CvTEdocentlid
vaststellingscommissieEngels B1werving CvTEvoorzitter
vaststellingscommissieEngels B2MBO Raaddocentlid
vaststellingscommissieEngels B2MBO Raaddocentlid
vaststellingscommissieEngels B2MBO Raaddocentlid
vaststellingscommissieEngels B2MBO Raaddocentlid
vaststellingscommissieEngels B2MBO Raadvoorzitter
vaststellingscommissiembo 4 taal 3fMBO Raaddocentlid
vaststellingscommissiembo 4 taal 3fMBO Raaddocentlid
vaststellingscommissiembo 4 taal 3fMBO Raaddocentlid
vaststellingscommissiembo 4 taal 3fMBO Raaddocentlid
vaststellingscommissiembo 4 taal 3fwerving CvTEdocentlid
vaststellingscommissiembo 4 taal 3fwerving CvTEvoorzitter
vaststellingscommissiembo taal 2FMBO Raaddocentlid
vaststellingscommissiembo taal 2FMBO Raaddocentlid
vaststellingscommissiembo taal 2FMBO Raaddocentlid
vaststellingscommissiembo taal 2Fwerving CvTEdocentlid
vaststellingscommissiembo taal 2Fwerving CvTEvoorzitter