Hulpmiddelen

Laatste update

Algemeen

Bij de afname van de centrale examens Nederlands, Engels en het centraal ontwikkelde rekenexamen is het gebruik van pen/potlood en kladpapier toegestaan. Het kladpapier dient na afloop van de examenzitting ingeleverd te worden voordat de student de examenzaal verlaat.

Bij de afname van de centrale examens Nederlands en het centraal ontwikkelde rekenexamen is het gebruik van een eendelig verklarend papieren woordenboek Nederlands en vertalend woordenboek Nederlands-thuistaal en thuistaal-Nederlands toegestaan.

Bij de afname van het centraal examen Engels is het gebruik van een vertalend woordenboek Engels-thuistaal en thuistaal-Engels toegestaan. De examencommissie kan toestemming geven om een verklarend woordenboek Engels te gebruiken.

Mogelijke woordenboeken

De standaard is een gewoon verklarend woordenboek of vertalend woordenboek thuistaal-doeltaal/doeltaal-thuistaal. De student die dat wenst, mag kiezen voor een andere vorm, bijvoorbeeld een beeldwoordenboek of een speciaal woordenboek 'Nederlands als tweede taal'. De examencommissie kan (bijvoorbeeld in het examenreglement) bepalen dat wie een van de standaard afwijkend woordenboek wil meenemen, dat tijdig vooraf moet melden. 

Digitaal woordenboek

Een digitaal woordenboek is niet toegestaan. De reden daarvoor is het feit dat de opzoeksnelheid van de vertaalcomputer zeer hoog is. Een redelijke woordenschat is een van de onderliggende kwalificatie-eisen bij Nederlands en Engels, en met een digitaal woordenboek wordt die eis niet meer getoetst.

Aanpassingen

Ook bij het woordenboek geldt: als de examencommissie meent dat een aanpassing nodig is die in de regels niet is voorzien, wordt contact opgenomen met het College voor Toetsen en Examens (CvTE) via het contactformulier.

Rekenmachine

Als bij opgaven in het centraal ontwikkelde rekenexamen een rekenmachine is toegestaan, wordt deze binnen de examensoftware aangeboden. Gebruik van een losse rekenmachine buiten de examensoftware om is niet toegestaan, tenzij aangegeven bij aangepaste examens of ER-examens.