Reacties en vragen over inhoud examens

Laatste update

Studenten

Wanneer studenten vragen en opmerkingen hebben over de centrale examens taal en rekenen kunnen ze daarvoor terecht bij de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs, JOB.

Het is niet mogelijk over de inhoud van het centraal examen bezwaar te maken bij de examencommissie of in beroep te gaan bij de Commissie van Beroep. De student kan wel een klacht indienen bij de examencommissie over de afname van een centraal examen (zie art. 20 en art. 21 van het Examenprotocol).

Andere betrokkenen

Docenten en andere functionarissen van mbo-instellingen kunnen hun vragen aan het CvTE richten via het contactformulier.