Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB

Laatste update
Organisatie
OCW
Kenmerk
BWBR0027963
Datum
2 juli 2010
Gepubliceerd
Staatsblad 2010, nr. 295

Dit besluit strekt er allereerst toe om regels te geven voor de examens in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Het besluit werkt voorts de verhouding tussen centraal examen en instellingsexamen uit en bepaalt de totstandkoming van de slaag/zakbeslissing. Tenslotte regelt het besluit de verantwoordelijkheid van de diverse actoren in de examinering, zoals het College voor Toetsen en Examens.

Het Besluit regelt ook welke de generieke kwalificatie-eisen zijn voor Engels die gelden voor mbo-4 opleidingen. In de bijlage worden deze eisen beschreven (ERK).

Deze regeling is op 18 juni 2019 gewijzigd, zie Wijziging van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB .