Regeling examinering Engels beroepsopleidingen WEB

Laatste update
Organisatie
OCW
Kenmerk
MBO/1045692
Datum
25 oktober 2016
Gepubliceerd
Staatscourant 2016, nr. 58595

Op basis van artikel 18, derde lid, van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB worden in studiejaar 2017-2018 voor het eerst reguliere centrale examens Engels in mbo 4 afgenomen. In deze ministeriƫle regeling wordt de verdeling van de vaardigheden van de niveaus van taalbeheersing voor moderne vreemde talen over het centraal examen en het instellingsexamen geregeld.