Wijziging van de regeling vaststelling keuzedelen mbo

Laatste update
Organisatie
OCW
Kenmerk
MBO/1200521
Datum
5 juli 2017
Gepubliceerd
Staatscourant 2017, nr. 40475

Met de invoering van de herziene kwalificatiestructuur voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) per 1 augustus 2016, zijn ook keuzedelen in het mbo ingevoerd. Met deze regeling worden voor de zevende keer keuzedelen vastgesteld die voor het eerst van toepassing zijn op studenten die een opleiding volgen op basis van een kwalificatiedossier dat is vastgesteld bij de Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2016 (Stcrt. 2016, 10144).

De wijziging geldt vanaf 19 juli 2017.