Besluit van 3 juli 2017, houdende wijziging van de regels omtrent het generiek examenonderdeel Engels voor de middenkader- en specialistenopleiding (mbo-4)

Laatste update
Organisatie
OCW
Kenmerk
WJZ/1174259(8105)
Datum
3 juli 2017
Gepubliceerd
Staatsblad 2017, nr. 307

Met dit besluit wordt het mogelijk gemaakt dat het ERK-niveau B1 voor lezen en luisteren en A2 voor schrijven, spreken en gesprekken voeren voortaan niet de enige niveaus zijn waarop de examens mogen worden afgelegd, maar dat studenten de examens ook op een hoger niveau kunnen afleggen. De randvoorwaarde is wel dat de instelling hiertoe besluit.

De wijziging geldt vanaf 1 augustus 2017.