Activiteitenplanning

De activiteitenplanning bevat de data van alle activiteiten van alle centrale examens en de rekenexamens in het mbo.

Filter op

van 31 juli t/m 7 augustus 2024

Release Facet 13

Vanaf woensdag 31 juli 00:01 tot en met woensdag 7 augustus 23:59 zal de release van Facet 13 plaatsvinden. Dit is een belangrijke release om Facet gereed te maken voor het nieuwe studiejaar. Er komen nieuwe versies beschikbaar van de BCLD, de MacOS afname app, de Chromebook afname app en de Facet PC app voor inzage. Maakt u gebruik van een FAO-server, dan is het noodzakelijk dat deze aanstaat. Tijdens deze periode kunt u onder andere geen planningen maken, examens afnemen, correcties uitvoeren en resultaten bekijken. Het Facet Portaal en de oefensite zijn tijdens de release-werkzaamheden buiten gebruik.

vanaf donderdag 8 augustus 2024

Installatie nieuwe versie Facet 13 / Start systeemcheck

Vanaf 8 augustus dient de nieuwe Facet afnamesoftware gedownload te worden. Gebruikt u een FAO-server, controleer dan de versienummers na update aan de hand van het document op het Facet Portaal. Vervolgens dient de systeemcheck gedaan te worden.

van 27 t/m 29 augustus 2024

Release Facet 13 F1

Vanaf dinsdag 27 augustus 00:01 tot en met donderdag 29 augustus 23:59 zal de release van Facet 13 F1 plaatsvinden. Om deze update uit te voeren is het noodzakelijk dat de FAO-server aanstaat. Tijdens deze periode kunt u onder andere geen planningen maken, examens afnemen, correcties uitvoeren en resultaten bekijken.

vanaf vrijdag 30 augustus 2024

Start systeemcheck Facet voor P1

Vanaf 30 augustus dient de FAO-server opnieuw te worden opgestart en het diskencryptiewachtwoord te worden ingevoerd. Vervolgens dient de systeemcheck gedaan te worden ter voorbereiding van de afname in periode 1.

maandag 2 september 2024

Deadline aanvraag aangepaste examens Nederlands en Engels P1 voor deelnemers met een visuele beperking

Contactpersonen examencommissie vragen een aangepast examen voor deze deelnemers aan via het aanvraagformulier op hun persoonlijke pagina op Examenbladmbo.nl. Deze aanvraag betreft deelnemers die in periode 1 een examen Nederlands (2F/3F) of Engels (B1/B2) af willen leggen.

vanaf 2 september 2024

Start inplannen deelnemers Engels B1 (incl. DOS) P1

Vanaf 2 september 9.00 uur kan de afnameplanner starten met het inplannen van deelnemers Engels B1 (incl DOS) in periode 1.

vanaf 2 september 2024

Start inplannen deelnemers rekenen 2F en 3F P1

Vanaf 2 september 9.00 uur kan de afnameplanner starten met het inplannen van deelnemers rekenen 2F/3F in periode 1.

vanaf 2 september 2024

Start inplannen deelnemers Engels B2 (incl. DOS) P1

Vanaf 2 september 9.00 uur kan de afnameplanner starten met het inplannen van deelnemers Engels B2 (incl DOS) in periode 1.

vanaf 2 september 2024

Start inplannen deelnemers rekenen 2ER/2A/2A-ER/3ER P1

Vanaf 2 september 9.00 uur kan de afnameplanner starten met het inplannen van deelnemers rekenen 2ER/2A/2A-ER/3ER in periode 1.

vanaf 2 september 2024

Start inplannen deelnemers Nederlands (incl. DOS) 2F en 3F P1

Vanaf 2 september 9.00 uur kan de afnameplanner starten met het inplannen van deelnemers Nederlands 2F/3F (incl. DOS) 2F/3F in periode 1.

van 9 september 2024 t/m 7 oktober 2024

Inzageperiode voor Nederlands 2F uit P1 (incl. DOS)

Deelnemers die een examen Nederlands 2F in periode 1 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

van 9 t/m 13 september 2024

Afnameperiode aangepaste examens voor visueel beperkte deelnemers P1

Binnen deze periode bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo en de richtlijnen bij aangepaste afnames voor visueel beperkte deelnemers.

maandag 9 september 2024

Afname Nederlands 2F P1 (incl. DOS)

Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

maandag 9 september 2024

Schoolrapportages en deelrapportages Nederlands 2F P1 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over Nederlands 2F van periode 1. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien.

maandag 9 september 2024

Publicatie omzettingstabellen Nederlands 2F P1 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor Nederlands 2F op Examenbladmbo.nl

dinsdag 10 september 2024

Afname Nederlands 3F P1 (incl. DOS)

Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

dinsdag 10 september 2024

Publicatie omzettingstabellen Nederlands 3F P1 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor Nederlands 3F op Examenbladmbo.nl

dinsdag 10 september 2024

Schoolrapportages en deelrapportages Nederlands 3F P1 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over Nederlands 3F van periode 1. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien.

van 10 september 2024 t/m 8 oktober 2024

Inzageperiode voor Nederlands 3F uit P1 (incl. DOS)

Deelnemers die een examen Nederlands 3F in periode 1 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

woensdag 11 september 2024

Afname rekenen 2ER/2A/2A-ER P1

Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

woensdag 11 september 2024

Afname rekenen 2F P1

Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

woensdag 11 september 2024

Schoolrapportages rekenen 2F/2ER/2A/2A-ER P1 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over rekenen 2F/2ER/2A/2A-ER van periode 1. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel.

woensdag 11 september 2024

Publicatie omzettingstabellen rekenen 2F/2ER/2A/2A-ER P1 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor rekenen 2F/2ER/2A/2A-ER op Examenbladmbo.nl

van 11 september 2024 t/m 9 oktober 2024

Inzageperiode voor rekenen 2F, 2A, 2A-ER en 2ER uit P1

Deelnemers die een rekenexamen 2F, 2A, 2A-ER en 2ER in periode 1 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

donderdag 12 september 2024

Afname rekenen 3ER P1

Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

donderdag 12 september 2024

Schoolrapportages rekenen 3F en 3ER P1 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over rekenen 3F en 3ER van periode 1. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel.

van 12 september 2024 t/m 10 oktober 2024

Inzageperiode voor rekenen 3F en 3ER uit P1

Deelnemers die een rekenexamen 3F en 3ER in periode 1 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

donderdag 12 september 2024

Publicatie omzettingstabellen rekenen 3F/3ER P1 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor rekenen 3F/3ER op Examenbladmbo.nl

donderdag 12 september 2024

Afname rekenen 3F P1

Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

van 15 september 2024 t/m 11 oktober 2024

Inzageperiode voor Engels B1 uit P1 (incl. DOS)

Deelnemers die een examen Engels B1 in periode 1 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

vrijdag 13 september 2024

Publicatie omzettingstabellen Engels B1 P1 (incl. DOS) via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor Engels B1 (incl. DOS) op Examenbladmbo.nl

vrijdag 13 september 2024

Schoolrapportages en deelrapportages Engels B1 (incl. DOS) P1 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over Engels B1 (incl. DOS) van periode 1. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien.

vrijdag 13 september 2024

Afname Engels B2 P1 (incl. DOS)

Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

vrijdag 13 september 2024

Publicatie omzettingstabellen Engels B2 P1 (incl. DOS) via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor Engels B2 (incl. DOS) op Examenbladmbo.nl

vrijdag 13 september 2024

Afname Engels B1 P1 (incl. DOS)

Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

van 15 september 2024 t/m 11 oktober 2024

Inzageperiode voor Engels B2 uit P1 (incl. DOS)

Deelnemers die een examen Engels B2 in periode 1 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

vrijdag 13 september 2024

Schoolrapportages en deelrapportages Engels B2 (incl. DOS) P1 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over Engels B2 (incl. DOS) van periode 1. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien.

vanaf 7 oktober 2024

Start inplannen deelnemers Nederlands 2F en 3F (incl. DOS) P2

Vanaf 7 oktober 9.00 uur kan de afnameplanner starten met het inplannen van deelnemers Nederlands 2F en 3F (incl. DOS) in periode 2.

vanaf 7 oktober 2024

Start inplannen deelnemers rekenen 2A, 2A-ER, 2ER en 3ER P2

Vanaf 7 oktober 9.00 uur kan de afnameplanner starten met het inplannen van deelnemers rekenen 2ER, 2A, 2A-ER en 3ER in periode 2.

vanaf 7 oktober 2024

Start inplannen deelnemers Engels B1 (incl. DOS) P2

Vanaf 7 oktober 9.00 uur kan de afnameplannerstarten met het inplannen van deelnemers Engels B1 in periode 2.

vanaf 7 oktober 2024

Start inplannen deelnemers rekenen 2F en 3F P2

Vanaf 7 oktober 9.00 uur kan de afnameplanner starten met het inplannen van deelnemers rekenen 2F en 3F in periode 2.

vanaf 14 oktober 2024

Start inplannen deelnemers Engels B2 (incl. DOS) P2

Vanaf 14 oktober 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van deelnemers voor Engels B2 (incl. DOS) in periode 2.

van 16 t/m 18 oktober 2024

Release Facet 13 F2

Vanaf woensdag 16 oktober 00:01 tot en met vrijdag 18 oktober 23:59 zal de release van Facet 12 F2 plaatsvinden. Om deze update uit te voeren is het noodzakelijk dat de FAO-server aanstaat. Tijdens deze periode kunt u onder andere geen planningen maken, examens afnemen, correcties uitvoeren en resultaten bekijken.

zaterdag 19 oktober 2024

Start systeemcheck Facet voor P2

Vanaf 19 oktober dient de FAO-server opnieuw te worden opgestart en het diskencryptiewachtwoord te worden ingevoerd. Vervolgens dient de systeemcheck gedaan te worden ter voorbereiding van de afname in periode 2.

maandag 21 oktober 2024

Deadline aanvragen aangepaste examens Nederlands en Engels P2 voor deelnemers met een visuele beperking

Contactpersonen examencommissie vragen een aangepast examen voor deze deelnemers aan via het aanvraagformulier op hun persoonlijke pagina op Examenbladmbo.nl. Deze aanvraag betreft deelnemers die in periode 2 een examen Nederlands (2F/3F) of Engels (B1/B2) af willen leggen in P2. Zie voor meer informatie over de procedure de persoonlijke pagina onder het kopje 'Bestellingen examens voor visueel beperkte deelnemers'.

van 28 oktober t/m 13 december 2024

Afname Engels B1 (incl. DOS) P2

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

van 28 oktober 2024 t/m 29 januari 2025

Inzageperiode rekenexamens 2F en 3F afgelegd in P2

Deelnemers die een examen rekenen 2F of 3F in periode 2 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

maandag 28 oktober 2024

Schoolrapportages en deelrapportages rekenen 2F en 3F P2 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over rekenen 2F en 3F van periode 2. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien.

van 28 oktober t/m 8 november 2024

Afnameperiode aangepaste examens voor visueel beperkte deelnemers P2

Binnen deze aangegeven afnameweken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo en de richtlijnen bij aangepaste afnames voor visueel beperkte deelnemers.

maandag 28 oktober 2024

Publicatie omzettingstabellen rekenen 2F en 3F P2 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor rekenen 2F en 3F op Examenbladmbo.nl

van 28 oktober t/m 13 december 2024

Afname Nederlands 2F en 3F (incl. DOS) P2

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

van 28 oktober t/m 13 december 2024

Afnameperiode rekenen 2F en 3F P2

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

vanaf 1 november 2024

Publicatie nieuwe voorbeeldexamens Nederlands 2F en 3F (incl. DOS) P2

Nieuwe voorbeeldexamens voor Nederlands 2F en 3F zijn beschikbaar via de Facet online oefenomgeving. Deze examens zijn ook beschikbaar als inplanbare proefexamens.

vanaf 1 november 2024

Publicatie nieuwe voorbeeldexamens Engels B1

Nieuwe voorbeeldexamens voor Engels B1 zijn beschikbaar via de Facet online oefenomgeving. Deze examens zijn ook beschikbaar als inplanbare proefexamens.

vanaf 1 november 2024

Publicatie nieuwe voorbeeldexamens Engels B2

Nieuwe voorbeeldexamens voor Engels B2 zijn beschikbaar via de Facet online oefenomgeving. Deze examens zijn ook beschikbaar als inplanbare proefexamens.

van 18 november t/m 1 december 2024

Afname Engels B2 (incl. DOS) P2

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

van 2 december 2024 t/m 29 januari 2025

Inzageperiode voor Engels B1 (incl. DOS) uit P2

Deelnemers die een examen Engels B1 (incl. DOS) in periode 2 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

van 2 t/m 13 december 2024

Afnameperiode rekenen 2ER/2A/2A-ER en 3ER P2

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

maandag 2 december 2024

Schoolrapportages rekenen 2ER/2A/2A-ER P2 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over rekenen 2ER/2A/2A-ER van periode 2. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel.

vanaf 2 december 2024

Start inplannen deelnemers Engels B1 (incl. DOS) voor P3

Vanaf 2 december 9.00 uur kan de afnameplanner starten met het inplannen van deelnemers Engels B1 (incl. DOS) in periode 3.

van 2 december 2024 t/m 29 januari 2025

Inzageperiode voor Nederlands 2F en 3F (incl. DOS) uit P2

Deelnemers die een examen Nederlands 2F of 3F (incl. DOS) in periode 2 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

vanaf 2 december 2024

Start inplannen deelnemers rekenen 2F en 3F P3

Vanaf 2 december 9.00 uur kan de afnameplanner starten met het inplannen van deelnemers rekenen 2F en 3F in periode 3.

maandag 2 december 2024

Schoolrapportages en deelrapportages Engels B1 (incl. DOS) P2 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over Engels B1 (incl. DOS) van periode 2. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien. NB. Deze planning heeft als voorbehoud dat er voldoende afnames plaatsvinden in de eerste twee weken. Zo niet, dan wordt dit een week later.

vanaf 2 december 2024

Start inplannen deelnemers rekenen 2A, 2A-ER, 2ER en 3ER P3

Vanaf 2 december 9.00 uur kan de afnameplanner starten met het inplannen van deelnemers rekenen 2A, 2A-ER, 2ER en 3ER in periode 3.

maandag 2 december 2024

Schoolrapportages rekenen 3ER P2 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over rekenen 3ER van periode 2. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel.

maandag 2 december 2024

Publicatie omzettingstabellen rekenen 2ER/2A/2A-ER en 3ER P2 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor rekenen 2ER/2A/2A-ER en 3ER op Examenbladmbo.nl

maandag 2 december 2024

Schoolrapportages en deelrapportages Nederlands 2F en 3F (incl. DOS) P2 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over Nederlands 2F en 3F (incl. DOS) van periode 2. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien. NB. Deze planning heeft als voorbehoud dat er voldoende afnames plaatsvinden in de eerste twee weken. Zo niet, dan wordt dit een week later.

van 2 december 2024 t/m 29 januari 2025

Inzageperiode rekenexamens 2A/2ER/2AER en 3ER afgelegd in P2

Deelnemers die een rekenexamen 2A/2ER/2AER en 3ER in periode 2 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

maandag 2 december 2024

Publicatie omzettingstabellen Nederlands 2F en 3F (incl. DOS) P2 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor Nederlands en 2F en 3F (incl. DOS) op Examenbladmbo.nl. NB. Deze planning heeft als voorbehoud dat er voldoende afnames plaatsvinden in de eerste twee weken. Zo niet, dan wordt dit een week later.

vanaf 2 december 2024

Start inplannen deelnemers Nederlands (incl. DOS) 2F en 3F P3

Vanaf 2 december 9.00 uur kan de afnameplanner starten met het inplannen van deelnemers Nederlands (incl. DOS) 2F en 3F in periode 3.

maandag 2 december 2024

Publicatie omzettingstabellen Engels B1 (incl. DOS) P2 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor Engels B1 (incl. DOS) op Examenbladmbo.nl. NB. Deze planning heeft als voorbehoud dat er voldoende afnames plaatsvinden in de eerste twee weken. Zo niet, dan wordt dit een week later.

vanaf 9 december 2024

Start inplannen deelnemers Engels B2 DOS voor P3

Vanaf 9 december 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van deelnemers Engels B2 DOS in periode 3.

vanaf 9 december 2024

Start inplannen deelnemers Engels B2 voor P3

Vanaf 9 december 9.00 uur kan de afnameplanner starten met het inplannen van deelnemers Engels B2 in periode 3.

dinsdag 17 december 2024

Publicatie omzettingstabellen Engels B2 (incl. DOS) P2 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor Engels B2 (incl. DOS) op Examenbladmbo.nl

dinsdag 17 december 2024

Schoolrapportages en deelrapportages Engels B2 (incl. DOS) P2 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over Engels B2 (incl. DOS) van periode 2. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien.

van 17 december 2024 t/m 30 januari 2025

Inzageperiode voor Engels B2 (incl. DOS) uit P2

Deelnemers die een examen Engels B2 (incl. DOS) in periode 2 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

van 18 t/m 20 december 2024

Release Facet 13 F3

Vanaf woensdag 18 december 00:00 tot en met vrijdag 20 december 24:00 zal de release van Facet 13 F3 plaatsvinden. Om deze update uit te voeren is het noodzakelijk dat de FAO-server aanstaat. Tijdens deze periode kunt u onder andere geen planningen maken, examens afnemen, correcties uitvoeren en resultaten bekijken.

vrijdag 20 december 2025

Deadline aanvragen aangepaste examens Nederlands en Engels P3 voor deelnemers met een visuele beperking

Contactpersonen examencommissie vragen een aangepast examen voor deze deelnemers aan via het aanvraagformulier op hun persoonlijke pagina op Examenbladmbo.nl. Deze aanvraag betreft deelnemers die in periode 3 een examen Nederlands (2F/3F) of Engels (B1/B2) af willen leggen in P3. Zie voor meer informatie over de procedure de persoonlijke pagina onder het kopje 'Bestellingen examens voor visueel beperkte deelnemers'.

zaterdag 21 december 2024

Start systeemcheck Facet voor P3

Vanaf 21 december dient de FAO-server opnieuw te worden opgestart en het diskencryptiewachtwoord te worden ingevoerd. Vervolgens dient de systeemcheck gedaan te worden ter voorbereiding op de afname in periode 3.

van 6 januari t/m 21 februari 2025

Afname Engels B1 (incl. DOS) P3

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

van 6 januari t/m 21 februari 2025

Afname rekenen 2F en 3F P3

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

van 6 januari t/m 1 april 2025

Inzageperiode rekenexamens 2F en 3F afgelegd in P3

Deelnemers die een examen rekenen 2F of 3F in periode 3 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

maandag 6 januari 2025

Schoolrapportages en deelrapportages rekenen 2F en 3F P3 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over rekenen 2F en 3F van periode 3. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien.

van 6 januari t/m 21 februari 2025

Afname Nederlands (incl. DOS) 2F en 3F P3

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

maandag 6 januari 2025

Publicatie omzettingstabellen rekenen 2F en 3F P3 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor rekenen 2F en 3F op Examenbladmbo.nl

van 6 t/m 17 januari 2025

Afnameperiode aangepaste examens voor visueel beperkte deelnemers P3

Binnen deze aangegeven afnameweken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo en de richtlijnen bij aangepaste afnames voor visueel beperkte deelnemers.

20 t/m 31 januari 2025

Afname Engels B2 (incl. DOS) P3

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

van 3 februari t/m 1 april 2025

Inzageperiode voor Nederlands 2F en 3F (incl. DOS) uit P3

Deelnemers die een examen Nederlands 2F of 3F (incl. DOS) in periode 3 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

van 3 februari t/m 1 april 2025

Inzageperiode voor Engels B1 (incl. DOS) uit P3

Deelnemers die een examen Engels B1 (incl. DOS) in periode 3 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

vanaf 3 februari 2025

Start inplannen deelnemers Engels B1 (incl. DOS) P4

Vanaf 3 februari 2025 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van deelnemers Engels B1 (incl. DOS) in periode 4.

van 3 februari t/m 25 maart 2025

Inzageperiode voor rekenen 2A/2A-ER/2ER en 3ER uit P3

Deelnemers die een rekenexamen 2A/2A-ER/2ER en 3ER in periode 3 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

maandag 3 februari 2025

Publicatie omzettingstabellen Nederlands 2F en 3F (incl. DOS) P3 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor Nederlands 2F en 3F (incl. DOS) op Examenbladmbo.nl. NB. Deze planning heeft als voorbehoud dat er voldoende afnames plaatsvinden in de eerste twee weken. Zo niet, dan wordt dit een week later.

3 t/m 14 februari 2025

Afnameperiode rekenen 2ER/2A/2A-ER en 3ER P3

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

maandag 3 februari 2025

Schoolrapportages rekenen 3ER P3 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over rekenen 3ER van periode 3. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel.

maandag 3 februari 2025

Schoolrapportages en deelrapportages Nederlands 2F en 3F (incl. DOS) P3 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over Nederlands 2F en 3F (incl. DOS) van periode 3. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien. NB. Deze planning heeft als voorbehoud dat er voldoende afnames plaatsvinden in de eerste twee weken. Zo niet, dan wordt dit een week later.

maandag 3 februari 2025

Schoolrapportages en deelrapportages Engels B1 (incl. DOS) P3 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over Engels B1 (incl. DOS) van periode 3. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien. NB. Deze planning heeft als voorbehoud dat er voldoende afnames plaatsvinden in de eerste twee weken. Zo niet, dan wordt dit een week later.

maandag 3 februari 2025

Publicatie omzettingstabellen rekenen 2A/2A-ER/2ER en 3ER P3 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor rekenen 2A/2A-ER/2ER en 3ER op Examenbladmbo.nl

vanaf 3 februari 2025

Start inplannen deelnemers Nederlands (incl. DOS) 2F en 3F P4

Vanaf 3 februari 2025 9.00 uur kan de afnameplanner starten met het inplannen van deelnemers Nederlands (incl. DOS) 2F en 3F in periode 4.

vanaf 3 februari 2025

Start inplannen deelnemers rekenen 2A, 2A-ER, 2ER en 3ER P4

Vanaf 3 februari 2025 9.00 uur kan de afnameplanner starten met het inplannen van deelnemers rekenen 2A, 2A-ER, 2ER en 3ER in periode 4.

maandag 3 februari 2025

Publicatie omzettingstabellen Engels B1 (incl. DOS) P3 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor Engels B1 (incl. DOS) op Examenbladmbo.nl. NB. Deze planning heeft als voorbehoud dat er voldoende afnames plaatsvinden in de eerste twee weken. Zo niet, dan wordt dit een week later.

vanaf 3 februari 2025

Start inplannen deelnemers rekenen 2F en 3F P4

Vanaf 3 februari 2025 9.00 uur kan de afnameplanner starten met het inplannen van deelnemers rekenen 2F en 3F in periode 4.

maandag 3 februari 2025

Schoolrapportages rekenen 2A/2A-ER/2ER P3 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over rekenen 2A/2A-ER/2ER van periode 3. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel.

dinsdag 18 februari 2025

Publicatie omzettingstabellen Engels B2 (incl. DOS) P3 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor Engels B2 (incl. DOS) op Examenbladmbo.nl

van 18 februari t/m 27 maart 2025

Inzageperiode voor Engels B2 (incl. DOS) uit P3

Deelnemers die een examen Engels B2 (incl. DOS) in periode 3 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

dinsdag 18 februari 2025

Schoolrapportages en deelrapportages Engels B2 (incl. DOS) P3 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over Engels B2 (incl. DOS) van periode 3. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien.

dinsdag 25 februari 2025

Deadline aanvragen aangepaste examens Nederlands 2F en 3F en Engels B1 P4 voor deelnemers met een visuele beperking

Contactpersonen examencommissie vragen een aangepast examen voor deze deelnemers aan via het aanvraagformulier op hun persoonlijke pagina op Examenbladmbo.nl. Deze aanvraag betreft deelnemers die in periode 4 een examen Nederlands (2F/3F) of Engels (B1) af willen leggen in P4. Zie voor meer informatie over de procedure de persoonlijke pagina onder het kopje 'Bestellingen examens voor visueel beperkte deelnemers'.

van 28 februari t/m 3 maart 2025

Release Facet 13 F4

Vanaf vrijdag 28 februari tot en met maandag 3 maart zal de release van Facet 13 F4 plaatsvinden. Om deze update uit te voeren is het noodzakelijk dat de FAO-server aanstaat. Tijdens deze periode kunt u onder andere geen planningen maken, examens afnemen, correcties uitvoeren en resultaten bekijken.

van 4 t/m 14 maart 2025

Afnameperiode aangepaste examens voor visueel beperkte deelnemers P4 Nederlands (2F/3F) en Engels B1

Binnen deze aangegeven afnameweken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo en de richtlijnen bij aangepaste afnames voor visueel beperkte deelnemers.

dinsdag 4 maart 2025

Start systeemcheck Facet voor P4

Vanaf 4 maart dient de FAO-server opnieuw te worden opgestart en het diskencryptiewachtwoord te worden ingevoerd. Vervolgens dient de systeemcheck gedaan te worden ter voorbereiding op de afname in periode 4.

4 maart t/m 19 april 2025

Afname rekenen 2F en 3F P4

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

4 maart t/m 2 juni 2025

Inzageperiode voor Engels B1 (incl. DOS) uit P4

Deelnemers die een examen Engels B1 in periode 4 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

4 maart t/m 19 april 2025

Afname Nederlands (incl. DOS) 2F en 3F P4

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

4 maart t/m 2 juni 2025

Inzageperiode voor Nederlands 2F en 3F (incl. DOS) uit P4

Deelnemers die een examen Nederlands 2F of 3F in periode 4 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

dinsdag 4 maart 2025

Schoolrapportages en deelrapportages rekenen 2F en 3F P4 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over rekenen 2F en 3F van periode 4. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien.

4 maart t/m 19 april 2025

Afname Engels B1 (incl. DOS) P4

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

4 maart t/m 2 juni 2025

Inzageperiode rekenexamens 2F en 3F afgelegd in P4

Deelnemers die een examen rekenen 2F of 3F in periode 4 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

dinsdag 4 maart 2025

Schoolrapportages en deelrapportages Engels B1 (incl. DOS) P4 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over Engels B1 (incl. DOS) van periode 4. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien.

dinsdag 4 maart 2025

Publicatie omzettingstabellen Nederlands 2F en 3F (incl. DOS) P4 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor Nederlands 2F en 3F op Examenbladmbo.nl

dinsdag 4 maart 2025

Publicatie omzettingstabellen rekenen 2F en 3F P4 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor rekenen 2F en 3F op Examenbladmbo.nl

dinsdag 4 maart 2025

Publicatie omzettingstabellen Engels B1 P4 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor Engels B1 op Examenbladmbo.nl

dinsdag 4 maart 2025

Schoolrapportages en deelrapportages Nederlands 2F en 3F (incl. DOS) P4 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over Nederlands 2F en 3F (incl. DOS) van periode 4. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien.

maandag 31 maart 2025

Schoolrapportages rekenen 3ER P4 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over rekenen 3ER van periode 4. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel.

maandag 31 maart 2025

Schoolrapportages rekenen 2A/2A-ER/2ER P4 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over rekenen 2A/2A-ER/2ER van periode 4. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel.

maandag 31 maart 2025

Publicatie omzettingstabellen rekenen 2A/2A-ER/2ER en 3ER P4 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor rekenen 2A/2A-ER/2ER en 3ER op Examenbladmbo.nl

31 maart t/m 26 mei 2025

Inzageperiode rekenexamens 2A/2A-ER/2ER en 3ER uit P4

Deelnemers die een rekenexamen 2A/2A-ER/2ER of 3ER in periode 4 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

31 maart t/m 12 april 2025

Afname rekenen 2ER/2A/2A-ER en 3ER P4

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

vanaf 7 april 2025

Start inplannen deelnemers Engels B1 (incl. DOS) P5

Vanaf 7 april 9.00 uur kan de afnameplanner starten met het inplannen van deelnemers Engels B1 (incl. DOS) in periode 5.

vanaf 7 april 2025

Start inplannen deelnemers deelnemers rekenen 2A, 2A-ER, 2ER en 3ER P5

Vanaf 7 april 9.00 uur kan de afnameplanner starten met het inplannen van deelnemers rekenen 2A,2A-ER, 2ER en 3ER in periode 5.

vanaf 7 april 2025

Start inplannen deelnemers rekenen 2F en 3F P5

Vanaf 7 april 9.00 uur kan de afnameplanner starten met het inplannen van deelnemers rekenen 2F en 3F in periode 5.

vanaf 7 april 2025

Start inplannen deelnemers Nederlands (incl. DOS) 2F en 3F P5

Vanaf 7 april 9.00 uur kan de afnameplanner starten met het inplannen van deelnemers Nederlands (incl. DOS) 2F en 3F in periode 5.

vanaf 22 april 2025

Start inplannen deelnemers Engels B2 (incl. DOS) P5

Vanaf 22 april 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van deelnemers Engels B2 (incl. DOS) in periode 5.

vrijdag 25 april 2025

Deadline aanvragen aangepaste examens Nederlands en Engels P5 voor deelnemers met een visuele beperking

Contactpersonen examencommissie vragen een aangepast examen voor deze deelnemers aan via het aanvraagformulier op hun persoonlijke pagina op Examenbladmbo.nl. Deze aanvraag betreft deelnemers die in periode 5 een examen Nederlands (2F/3F) of Engels (B1/B2) af willen leggen in P5. Zie voor meer informatie over de procedure de persoonlijke pagina onder het kopje 'Bestellingen examens voor visueel beperkte deelnemers'.

van 6 mei t/m 26 september 2025

Inzageperiode rekenexamens 2F en 3F uit P5

Deelnemers die een examen rekenen 2F of 3F in periode 5 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

dinsdag 6 mei 2025

Schoolrapportages en deelrapportages rekenen 2F en 3F P5 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over rekenen 2F en 3F van periode 5. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien.

dinsdag 6 mei 2025

Publicatie omzettingstabellen Nederlands 2F en 3F (incl. DOS) P5 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor Nederlands 2F en 3F (incl. DOS) op Examenbladmbo.nl

van 6 t/m 16 mei 2025

Afnameperiode aangepaste examens voor visueel beperkte deelnemers P5

Binnen deze aangegeven afnameweken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo en de richtlijnen bij aangepaste afnames voor visueel beperkte deelnemers.

van 6 mei t/m 4 juli 2025

Afname Nederlands (incl. DOS) 2F en 3F P5

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

dinsdag 6 mei 2025

Schoolrapportages en deelrapportages Nederlands 2F en 3F (incl. DOS) P5 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over Nederlands 2F en 3F (incl. DOS) van periode 5. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien.

dinsdag 6 mei 2025

Publicatie omzettingstabellen Engels B1 (incl. DOS) P5 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor Engels B1 (incl. DOS) op Examenbladmbo.nl

van 6 mei t/m 4 juli 2025

Afname rekenen 2F en 3F P5

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

van 6 mei t/m 4 juli 2025

Afname Engels B1 (incl. DOS) P5

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

dinsdag 6 mei 2025

Schoolrapportages en deelrapportages Engels B1 (incl. DOS) P5 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over Engels B1 (incl. DOS) van periode 5. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien.

van 6 mei t/m 26 september 2025

Inzageperiode voor Nederlands 2F en 3F (incl. DOS) uit P5

Deelnemers die een examen Nederlands 2F of 3F in periode 5 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

van 6 mei t/m 26 september 2025

Inzageperiode voor Engels B1 (incl. DOS) uit P5

Deelnemers die een examen Engels B1 in periode 5 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

dinsdag 6 mei 2025

Publicatie omzettingstabellen rekenen 2F en 3F P5 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor rekenen 2F en 3F op Examenbladmbo.nl

maandag 19 mei 2025

Schoolrapportages rekenen 2A/2A-ER/2ER en 3ER P5 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over rekenen 2A/2A-ER/2ER en 3ER van periode 5. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel.

maandag 19 mei 2025

Publicatie omzettingstabellen rekenen 2A/2A-ER/2ER en 3ER P5 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor rekenen 2A/2A-ER/2ER en 3ER op Examenbladmbo.nl

van 19 mei t/m 30 juni 2025

Inzageperiode voor rekenen 2A/2A-ER/2ER en 3ER uit P5

Deelnemers die een rekenexamen 2A/2A-ER en 3ER in periode 5 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

van 19 t/m 30 mei 2025

Afnameperiode rekenen 2ER/2A/2A-ER en 3ER P5

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

van 2 t/m 13 juni 2025

Afname Engels B2 (incl. DOS) P5

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

van 24 juni t/m 17 september 2025

Inzageperiode voor Engels B2 (incl. DOS) uit P5

Deelnemers die een examen Engels B2 in periode 5 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

dinsdag 24 juni 2025

Publicatie omzettingstabellen Engels B2 (incl. DOS) P5 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor Engels B2 op Examenbladmbo.nl

dinsdag 24 juni 2025

Schoolrapportages en deelrapportages Engels B2 P5 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over Engels B2 van periode 5. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien.