Publicatie herijkte rekeneisen mbo

16 februari 2022


De herijkte rekeneisen zijn gepubliceerd en zullen ingaan vanaf 1 augustus 2022. Voor de rekenexamens van het College voor Toetsen en Examens betekent dit dat deze worden aangeboden tot en met het examenjaar 2024-2025. Hierdoor kan ook het laatst startende cohort volgens de 'oude' rekeneisen (cohort 2021-2022) gedurende de nominale duur van hun opleiding (maximaal 4 jaar), gebruik maken van de rekenexamens van het CvTE.


Meer informatie


Deel deze pagina