Opheffing rekenopgaven-etalage

7 december 2022


De rekenopgaven-etalage die wordt aangeboden via FACET is per 1 januari 2023 niet meer beschikbaar. De rekenopgaven-etalage bevat losse rekenopgaven waaruit een selectie kan worden gemaakt en die in PDF-formaat gedownload kunnen worden.


De omgeving waarop de rekenopgaven-etalage draait is technisch verouderd en we kunnen de actualiteit niet meer garanderen doordat de rekenopgaven-etalage niet meer wordt onderhouden. Daarnaast wordt de rekenopgaven-etalage nog maar in zeer beperkte mate bezocht. Dit heeft ons doen besluiten om de rekenopgaven-etalage op te heffen.


Als u gebruikmaakt van de rekenopgaven-etalage kunt u tot en met 31 december 2022 nog opgaven bekijken en deze desgewenst downloaden in PDF-formaat.


De oefenomgeving in Facet met voorbeeldexamens blijft wel beschikbaar. Ook heeft dit besluit geen invloed op de rekenexamens die door het CvTE als instellingsexamen worden aangeboden.


Deel deze pagina