Handreiking rekenen 3F

Handreiking

De handreiking rekenen 3F geeft inzicht in hoe kandidaten geantwoord hebben op het mbo rekenexamen 3F in P3 (januari 2016) en de vo rekentoets 3F in januari 2016. In de handreiking ligt de nadruk op de nieuwe opgavetypen die gebruikt worden na het invoeren van de nieuwe syllabus rekenen 2F en 3F voor vo en mbo. In de handreiking worden ook enkele moeilijke opgaven besproken.


Zie ook


De informatie op deze pagina is van toepassing op het studiejaar 2020-2021. Wijzig eventueel uw jaarfilter.