Plannen

Volgens artikel 5 van het Examenprotocol is de examencommissie verantwoordelijk voor het maken van de planning van de afname binnen de examenperiode.

Invoer kandidaten


Voor dyslectische deelnemers die recht hebben op verklanking (zie Deelnemers met een ondersteuningsbehoefte) moet de afnameplanner bij de invoer van deze kandidaat de mogelijkheid tot verklanking aanvinken (recht op audio). Alleen dan is deze faciliteit ook beschikbaar voor de kandidaat tijdens de afname.


Het is dringend gewenst dat in het 3e kenmerkveld (vrije invoer) het CREBO van de desbetreffende deelnemer ingevoerd wordt door de afnameplanner. Als dat niet gebeurt, kan het CvTE niet de landelijk gemiddelde vaardigheidsscore per CREBO rapporteren na afloop van de afnameperiode.

Nadere richtlijnen toetsen van het centraal examen mbo (regeling CvTE)

Het CvTE heeft nadere richtlijnen vastgesteld voor de centrale examens. Daarin wordt de tijdsduur voor elk examen vermeld:

  • Het centraal examen 2F rekenen, respectievelijk Nederlandse taal kent een tijdsduur van 90 minuten
  • Het centraal examen 3F rekenen, respectievelijk Nederlandse taal kent een tijdsduur van 120 minuten
  • Het centraal examen 2ER rekenen kent een tijdsduur van 120 minuten. Voor meer informatie over het ER-examen, zie ER-examen mbo
  • Het centraal examen 3ER rekenen kent een tijdsduur van 150 minuten. Voor meer informatie over het ER-examen, zie ER-examen mbo
  • Het centraal examen Engels B1, respectievelijk, B2 kent een tijdsduur van 90 minuten


Voor deelnemers met een ondersteuningsbehoefte kan een aangepaste tijdsduur worden toegepast. Hiervoor geldt de regeling Aangepaste wijze examineren van deelnemers met een ondersteuningsbehoefte. Zie:

Inhalen en herkansen

In Facet wordt automatisch een variant voor de inhaalsessie toegewezen aan de deelnemer die voor de 2e keer in een afnameplanning voor hetzelfde vak binnen een periode ingevoerd wordt.

Zie ook


De informatie op deze pagina is van toepassing op het studiejaar 2018-2019. Wijzig eventueel uw jaarfilter.

Deel deze pagina