Reacties en vragen over inhoud examens

Op deze pagina leest u hoe u kunt reageren op de inhoud van de centrale (pilot-)examens.

Deelnemers

Wanneer deelnemers vragen en opmerkingen hebben over de centrale examens taal en rekenen kunnen ze daarvoor terecht bij de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs, JOB.

Het is niet mogelijk over de inhoud van het centraal examen bezwaar te maken bij de examencommissie of in beroep te gaan bij de Commissie van Beroep voor de examens van de eigen instelling. De deelnemer kan wel een klacht indienen bij de examencommissie over de afname van een centraal examen (zie art. 22 en art. 23 van het Examenprotocol ).

Andere betrokkenen

Docenten en andere functionarissen van mbo-instellingen kunnen hun vragen aan het CvTE richten via het contactformulier .


De informatie op deze pagina is van toepassing op het studiejaar 2020-2021. Wijzig eventueel uw jaarfilter.

Deel deze pagina