Toegankelijkheid

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) wil dat iedereen deze website kan gebruiken. Komt u toch een pagina tegen die niet toegankelijk is? Dan kunt u dit aan ons melden.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom is in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid bepaald dat overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in EN 301 549/WCAG 2.1. Ook moeten overheidsinstanties daarover verantwoordelijkheid afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

Toegankelijkheidsverklaring examenbladmbo.nl

Het CvTE streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Zie: de Toegankelijkheidsverklaring van examenbladmbo.nl

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door het CvTE gepubliceerde informatie blijkt dat de website examenbladmbo.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring , wordt aangegeven hoe ver het CvTE is gevorderd met de toegankelijkheid van examenbladmbo.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via: info@cvte.nl .

Overzicht toegankelijkheidsverklaringen CvTE

Een overzicht van de toegankelijkheidsverklaringen voor de publieke websites van het CvTE vindt u op cvte.nl/toegankelijkheid .


De informatie op deze pagina is van toepassing op het studiejaar 2022-2023. Wijzig eventueel uw jaarfilter.

Deel deze pagina