Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Aangepaste examinering

Laatste update

Deelnemers met een ondersteuningsbehoefte

Volgens art. 12 van het Examenprotocol is er aangepaste examinering voor deelnemers met een ondersteuningsbehoefte (zie Regeling aangepaste wijze of vorm van examineren centrale examens mbo ). Daarnaast zijn er ook aanpassingen in de afnamecondities mogelijk voor deelnemers met een ondersteuningsbehoefte, zie Special Needs Special onder 'Deelnemers met een ondersteuningsbehoefte'.

Voor de beschikbaarheid van aangepaste examens per periode, zie:

Tijdverlenging bij onvoldoende beheersing van Nederlandse taal

Zoals aangegeven in art. 12a Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB heeft een deelnemer, die niet het Nederlands als moedertaal heeft en minder dan zes jaar Nederlandstalig onderwijs heeft gevolgd voorafgaand aan het examen, bij het centraal examen Nederlands en het examen rekenen recht op maximaal een half uur tijdverlenging. Deze regel geldt ook bij pilotexamens.