Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Afnameperiodes

Laatste update

Er zijn in principe vijf afnameperiodes of tijdvakken per studiejaar waarin de centrale examens mbo worden afgenomen.

In studiejaar 2017-2018 werd in periode 1 het desbetreffende examen op één dag afgenomen.

In de periodes 2 tot en met 5 was het mogelijk om examens gedurende een langere periode in te plannen en af te nemen. De examens van de generieke examenonderdelen Nederlandse taal en rekenen 2F en 3F konden binnen zeven weken afgenomen worden. Dit was mogelijk omdat de opgavenbank daartoe inmiddels voldoende items bevatte. De overige examens waren inplanbaar in kortere periodes.

Elke periode startte op maandag en eindigde op zondag. De instelling plande binnen de vastgestelde periodes naar eigen inzicht een rooster voor afname van het desbetreffende examen.