Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Vooraankondiging verruiming afnameperiode P5 2019/2020 en P1 2020/2021 centrale examens mbo

Gepubliceerd op

Als gevolg van de maatregelen die het kabinet heeft getroffen om verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan, is bij mbo-instellingen de behoefte ontstaan om gedurende een langere periode de centrale examens mbo af te kunnen nemen. Het College voor Toetsen en Examens zal daarom twee afnameperiodes uitbreiden om dit mogelijk te maken.

Deze nieuwe afnameperiodes zullen binnen enkele dagen worden gepubliceerd en bekend worden gemaakt op www.officielebekendmakingen.nl . Dan zal ook bekend zijn gedurende welke periode welke examens beschikbaar zijn, omdat dit niet voor alle examens mogelijk is.

Uitbreiding afnameperiode P5 2019-2020

De huidige vijfde afnameperiode loopt van 11 mei tot en met 28 juni. Het College voor Toetsen en Examens zal dit tijdvak zowel aan de voorkant als aan de achterkant gaan uitbreiden. Hierdoor wordt mogelijk gemaakt dat de meeste examens tussen 20 april en 10 juli afgenomen kunnen worden.

Uitbreiding afnameperiode P1 2020-2021

De huidige eerste afnameperiode van het studiejaar 2020-2021 loopt van 14 tot en met 18 september 2020. Ook deze periode wordt uitgebreid, waardoor het vanaf 25 augustus tot en met 18 september mogelijk wordt om de meeste centrale examens af te nemen.