Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Update Coronavirus

Gepubliceerd op

Vanuit het College voor Toetsen en Examens (CvTE) begrijpen we goed dat er door de maatregelen i.v.m. het coronavirus bij u ook veel vragen leven over de centrale examens in het mbo.

Alle inspanningen van het CvTE zijn er de komende tijd op gericht om helderheid te bieden over de voortgang van de centrale toetsen en examens van het CvTE en om vragen en onrust bij onderwijsinstellingen weg te nemen. De besluiten en maatregelen vanuit het ministerie van Onderwijs zijn daarin voor ons leidend. We houden onderwijsinstellingen via het mailsysteem en Examenbladmbo.nl op de hoogte.

De centrale examens in het mbo van het CvTE blijven op de reguliere wijze beschikbaar gesteld worden aan de instellingen.

Kamerbrief centrale examens in het mbo

Minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft dinsdagavond 17 maart de Kamerbrief ‘ Kamerbrief COVID-19 aanpak mbo ’ gepubliceerd. Hierin wordt aangegeven dat de examens voor mbo-studenten in het laatste jaar zoveel mogelijk doorgaan.

Op donderdag 2 april heeft de minister Van Engelshoven een tweede Kamerbrief gepubliceerd: 'COVID-19 aanpak mbo, servicedocument 2.0 en handreiking Verantwoord Diplomabesluit'. Hierbij horen een nieuwe versie van het servicedocument (2.0) en een Handreiking Verantwoord Diplomabesluit.

Op de website van de MBO Raad is versie 3.0 van het Servicedocument gepubliceerd. Daarin zijn paragrafen of tekstpassages die nieuw of gewijzigd zijn ten opzichte van versie 2.0, geel gemarkeerd.

Op 8 juli is op de website van de MBO Raad versie 4.0 van het Servicedocument gepubliceerd.

Houd ook voor verder informatie de website van de Rijksoverheid en de mailings vanuit Examenbladmbo.nl in de gaten.

Meer informatie

Het CvTE volgt de berichtgeving over dit onderwerp vanuit de Rijksoverheid op de voet. Ook staat het CvTE in nauw contact met het ministerie van OCW en de Inspectie van het Onderwijs.

Lees ook de veelgestelde vragen over het coronavirus en mbo op de site van Rijksoverheid.nl: