Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Tijdvakken centrale examinering mbo, studiejaar 2019-2020

Laatste update
Kenmerk
CvTE-18.00865
Datum
25 juni 2018
Gepubliceerd
Staatscourant 2018, nr. 39623

In deze publicatie wijst het College voor Toetsen en Examens vijf afnameperiodes aan voor de centrale examinering mbo in het studiejaar 2019-2020.

In periode 1 wordt het desbetreffende examen op één dag afgenomen. Nieuw vanaf 2019 – 2020 is dat de examens rekenen 2A en 2A-ER in deze periode worden afgenomen.

In de periodes 2 tot en met 5 is het mogelijk om examens gedurende een langere periode in te plannen en af te nemen. De examens van de generieke examenonderdelen Nederlandse taal en rekenen 2F en 3F kunnen binnen zeven weken afgenomen worden. Dit is mogelijk omdat de opgavenbank daartoe inmiddels voldoende items bevat. Nieuw vanaf 2019 – 2020 is dat ook het examen Engels B1 gedurende zeven weken afgenomen kan worden. De overige examens zijn inplanbaar in kortere periodes. Elke periode start op maandag en eindigt op zondag. De instelling plant binnen de vastgestelde periodes naar eigen inzicht een rooster voor afname van het desbetreffende examen.

Dit besluit treedt in werking op 1 augustus 2019.