Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Wijziging van het Besluit Tijdvakken centrale examinering mbo, studiejaar 2019–2020 en het Besluit Tijdvakken centrale examinering mbo, studiejaar 2020–2021 in verband met de uitbreiding van het laatste tijdvak van studiejaar 2019-2020 en het eerste van s

Laatste update
Kenmerk
CvTE- 20.00881
Datum
6 april 2020
Gepubliceerd
Staatscourant 2020, nr. 21131

Met deze wijziging stelt het College voor Toetsen en Examens het laatste aangewezen tijdvak (P5) voor het studiejaar 2019-2020 en het eerste (P1) van het studiejaar 2020-2021 gewijzigd vast, om de instellingen in staat te stellen de examens onder verantwoorde omstandigheden af te nemen. De extra tijd voor de voorbereiding van de examens stelt de deelnemers in staat zich ook in deze bijzondere omstandigheden goed voor te bereiden.

In het overzicht van de tijdvakken wordt per periode aangegeven wanneer welke examens worden afgenomen. Per periode zijn verschillende varianten van het examen in omloop.

De wijziging van P5 2019-2020 treedt in werking met ingang van de dag na publicatie ervan in de Staatscourant.

De wijziging van P1 2020-2021 treedt in werking met ingang van 1 augustus 2020.