Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Nieuw lid gezocht voor de vaststellingscommissie Engels B1

Gepubliceerd op

Het College voor Toetsen en Examens (het CvTE) is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) dat verantwoordelijk is voor de centrale toetsen en examens in de verschillende sectoren van onderwijs. Voor het mbo regisseert het CvTE de werkzaamheden rondom de centrale examens Nederlandse taal en Engels.

Het CvTE heeft daarbij drie hoofdtaken:

  • vaststellen van het centrale examen;
  • specificeren van de exameneisen in syllabi voor het centrale examen;
  • verder ontwikkelen van de centrale examens.

De opgaven voor de centrale examens worden geproduceerd door Cito, bij de syllabi spelen externe experts een rol. De vaststellingscommissie stelt de opgaven vast en heeft een belangrijke taak bij de normering en evaluatie van de examens.

De vaststellingscommissie bestaat uit vier leden en een voorzitter. De leden zijn werkzaam als docent in het mbo en worden voorgedragen door de sectorraden.

Wij zijn nu op zoek naar een lid voor de vaststellingscommissie Engels B1, vanaf 1 april 2022.