Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Feedback van studenten helpt om de examens te verbeteren

Gepubliceerd op

De feedback die studenten bij de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) aanleveren, wordt altijd met het College voor Toetsen en Examens gedeeld. Als het nodig is, wordt het examen aangepast. Zo helpt de feedback van studenten om de examens te verbeteren. Verwijst u uw studenten ook naar JOB?

Wat gebeurt er met de feedback?

Studenten kunnen hun feedback over een centraal examen geven via het klachtenformulier van JOB. JOB probeert vervolgens de student binnen 5 werkdagen van een eerste reactie te voorzien en stuurt na iedere afnameperiode een rapportage met alle feedback naar het CvTE. Het CvTE bekijkt deze rapportage en besluit naar aanleiding van de feedback of het nodig is om bepaalde vragen in de examens aan te passen of niet mee te laten tellen. Op het moment dat het CvTE een wijziging doorvoert naar aanleiding van de feedback van een student, wordt de student hiervan door JOB op de hoogte gebracht. We willen er met deze samenwerking voor zorgen dat studenten op een laagdrempelige manier feedback kunnen geven op hun gemaakte centrale examens.

Verwijzen naar JOB

Het is belangrijk dat studenten de route naar JOB kennen. Daarom vragen we de mbo-instellingen en docenten om studenten die iets kwijt willen over het examen, door te verwijzen naar JOB.

Feedback docenten

Uiteraard is de feedback van docenten ook welkom. Docenten kunnen hun opmerkingen via het contactformulier van het CvTE sturen.