Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Meedenken over examinering Nederlands 3F

Gepubliceerd op

Om onderwijs en examinering beter op elkaar aan te laten sluiten, start het College voor Toetsen en Examens een klankbordgroep Nederlands 3F. Graag horen wij van docenten Nederlands 3F hun input over verschillende onderwerpen rondom centrale examinering. Ben je docent Nederlands in het mbo en wil je meepraten? Geef je dan op voor de klankbordgroep.

Verschillende themas

Op het programma staan verschillende themas. Tijdens de eerste bijeenkomsten bespreken we graag de manieren waarop studenten worden voorbereid op het examen Nederlands 3F, de bekendheid van begrippenlijsten en een onlangs uitgevoerd onderzoek naar de kenmerken van examenopgaven begrijpend lezen 3F.

Vier keer per jaar, fysiek of online

De klankbordgroep komt ongeveer vier keer per jaar bij elkaar. Bijeenkomsten vinden online plaats, of in Utrecht. De eerste bijeenkomst vindt eind mei/begin juni plaats. De precieze datum plannen we samen.

Onkostenvergoeding

Voor je deelname aan de klankbordgroep ontvang je een onkostenvergoeding.

Aanmelden

Via deze link kan je je aanmelden voor de klankbordgroep. Aanmelden kan tot en met 3 april.

We zoeken tien leden voor de klankbordgroep, bij voorkeur verspreid over verschillende onderwijsinstellingen. Bij meer aanmeldingen kan het dus zijn dat er geen plek meer is. Daarover informeren we je dan zo snel mogelijk.

Als we genoeg deelnemers hebben, nemen we contact op om een eerste datum te plannen.