Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Nieuwe itemtypen examens Nederlands Lezen 2F

Gepubliceerd op

Vanaf P2 2022-2023 worden er nieuwe itemtypen geïntroduceerd in de examens Nederlands Lezen 2F. Dit start op kleine schaal. Om de kandidaten de mogelijkheid te geven om deze vraagvormen voorafgaand aan het daadwerkelijke examen te bekijken en uit te proberen, is er aan de proefexamens een korte oefentoets toegevoegd. Deze oefentoets staat in de oefenomgeving van Facet , onder de naam: 'Nieuwe itemtypen mbo Nederlands 2F'.

Oefentoets met nieuwe itemtypes

De oefentoets bevat een korte tekst met vijf vragen, waaronder vragen in de nieuwe vorm.

Voorbeelden van nieuwe itemtypen zijn:

  • Dropdown: het juiste antwoord selecteren uit een dropdown-menu;
  • Hottext: het juiste antwoord aanklikken in de tekst zelf;
  • Slepen: de antwoorden moeten naar de juiste plek in een tabel gesleept worden.

Vervolg

Na afloop van P2 worden de nieuwe itemtypen geanalyseerd en bij positieve resultaten wordt het gebruik van deze nieuwe itemtypen heel langzaam verder uitgebouwd in de examens Nederlands 2F.