Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Hulpmiddelen

Laatste update

Hieronder vindt u de toegestane hulpmiddelen bij de centrale examens in het mbo zoals vastgesteld in de Regeling toegestane hulpmiddelen bij centrale examinering mbo (2017) .

Algemeen

Bij de afname van de centrale examens Nederlandse taal, rekenen en Engels is het gebruik van pen/potlood en kladpapier toegestaan. Het kladpapier dient na afloop van de examenzitting ingeleverd te worden voordat de deelnemer de examenzaal verlaat.

Daarnaast is het gebruik van een verklarend Nederlands woordenboek toegestaan bij de centrale examens Nederlandse taal en rekenen. Bij het centraal examen Engels is een vertalend Engels woordenboek toegestaan. Een digitaal woordenboek is niet toegestaan. Bij de ontwikkeling van de examens blijft het uitgangspunt dat de kandidaat geen woordenboek hoeft te gebruiken.

Toelichting op gebruik woordenboek

Een eendelig papieren verklarend woordenboek Nederlands is toegestaan bij de centrale examens Nederlandse taal en rekenen. Een eendelig papieren vertalend woordenboek Engels is toegestaan bij de centrale examens Engels. De deelnemer mag dus een woordenboek gebruiken; de instelling moet hem in staat stellen het te gebruiken. De examencommissie bepaalt of de deelnemer het woordenboek zelf meeneemt, of dat het beschikbaar is in de examenruimte.

Mogelijke woordenboeken

De 'standaard' is een gewoon verklarend woordenboek Nederlands, respectievelijk vertalend woordenboek Engels. De deelnemer die dat wenst, mag kiezen voor een andere vorm, bijvoorbeeld een beeldwoordenboek, een speciaal woordenboek 'Nederlands als tweede taal' of een woordenboek dat de Nederlandse, respectievelijk Engelse woorden omzet naar zijn thuistaal.

De examencommissie kan (bijvoorbeeld in het examenreglement) bepalen dat wie een van de standaard afwijkend woordenboek wil meenemen, dat tijdig vooraf moet melden. Dat maakt het beter mogelijk om met de deelnemer na te gaan of het echt zo effectief is als verwacht, en voorkomt verwarring bij de start van de examenzitting.

Digitaal woordenboek

Een digitaal woordenboek is niet toegestaan. Dat is ook niet mogelijk op de computer bij de standaard digitale examens, maar technisch gezien zou de deelnemer een tweede vertaalcomputer erbij kunnen gebruiken. Dat mag dus niet. De reden daarvoor is het feit dat de opzoeksnelheid van de vertaalcomputer zeer hoog is. Een redelijke woordenschat is een van de onderliggende kwalificatie-eisen bij Nederlands en Engels, en met een digitaal woordenboek wordt die eis niet meer getoetst.

Aanpassingen nodig

Ook bij het woordenboek geldt: als de examencommissie meent dat een aanpassing nodig is die in de regels niet is voorzien, wordt contact opgenomen met het College voor Toetsen en Examens (CvTE) via het contactformulier .

Rekenmachine

Als bij opgaven in het examen rekenen een rekenmachine is toegestaan, wordt deze binnen de examensoftware aangeboden. Gebruik van een losse rekenmachine buiten de examensoftware om is niet toegestaan, tenzij aangegeven bij aangepaste examens of ER-examens.