Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Rekenopgaven-etalage

Laatste update

Op deze pagina vindt u informatie over de rekenopgaven-etalage.

Wat is de rekenopgaven-etalage?

De rekenopgaven-etalage bevat opgaven van referentieniveaus 2F en 3F, zowel uit vo als mbo. U kunt zelf een selectie maken en de geselecteerde opgaven kunnen als pdf worden gedownload en opgeslagen. Via de rekenopgaven-etalage zijn van de jaren 2015-2016 tot en met 2018-2019 ongeveer 90% van de in dat examenjaar gebruikte opgaven openbaar gemaakt. De 10% niet-openbare opgaven waren controle-opgaven, nodig om te garanderen dat bij elke afname dezelfde prestatie-eis wordt gehanteerd. Versie 3.0 van de rekenopgaven-etalage is op 29 juni 2018 gepubliceerd.

Bekijk en oefen hier met de oude rekenopgaven:

Vragen en antwoorden over de rekenopgaven-etalage

Voor technische vragen kunt u contact opnemen met de helpdesk Facet, via: helpdeskfacet@duo.nl

Hoe werkt de rekenopgaven-etalage, is er een handleiding?

Er is een korte handleiding en instructie van de rekenopgaven-etalage te vinden.

Van welke toetsen zijn er openbare opgaven?

Met de rekenopgaven-etalage kunnen gebruikers (belangstellenden) ongeveer 90% van de opgaven die in de jaren 2015-2016 tot en met 2018-2019 zijn gebruikt in rekentoetsen 2F en 3F bekijken. De opgaven kunnen ook worden gedownload als pdf.

Hoeveel opgaven staan er in de etalage?

Op dit moment staan er 7.006 opgaven in de rekenopgaven-etalage. Dat zijn opgaven uit de rekentoetsen en rekenexamens 2F en 3F in vo en mbo in de schooljaren 2015-

2016, 2016-2017, 2017-2018 en 2018-2019.

Waarom zijn het maar 90% van de opgaven die in de etalage staan?

Ongeveer 10% van de opgaven die jaarlijks in de toetsen werden afgenomen, zijn niet bekend gemaakt. Die opgaven zijn gebruikt om de toetsen te kunnen vergelijken met andere toetsen en te kunnen garanderen dat bij elke toets dezelfde prestatie-eis werd gehanteerd. Deze opgaven zijn niet openbaar gemaakt waardoor gegarandeerd kon worden dat een eventuele stijging in prestaties toe te schrijven was aan een gestegen vaardigheid. En niet omdat de opgave "bekend" is geworden vanwege de etalage.

Waarom worden er geen opgaven van de overige rekentoetsen openbaar gemaakt?

Voor de rekentoetsen 2A, 2AER, 2ER, 3ER en 3S zijn niet genoeg opgaven met voldoende stabiele gegevens om deze beschikbaar te stellen in de etalage.

Kan ik de opgaven op de computer maken?

De rekenopgaven-etalage is geen omgeving waarin een toets wordt afgenomen of opgaven kunnen worden gemaakt. Het gaat alleen om bekijken en downloaden van opgaven.

Als mbo-studenten willen oefenen met rekenexamens kan dat met de voorbeeldexamens en oefenexamens die op de oefenomgeving van Facet te vinden zijn.

Ik wil graag een word-versie van de opgaven, kan dat ook?

De opgaven zijn als pdf beschikbaar en bedoeld om te bekijken en eventueel te downloaden. De opgaven worden op deze manier op precies dezelfde wijze als dat ze in de toets staan afgebeeld en beschikbaar gesteld.

Hoe zit het met opgaven die in meerdere jaren zijn gebruikt?

Als een opgave in twee verschillende afnamejaren wordt gebruikt, wordt de opgave in elk afnamejaar getoond. De opgave wordt getoond zoals die in het desbetreffende jaar is afgenomen volgens de toen geldende syllabus. Het kan daardoor zijn dat oudere opgaven er anders uitzien, of in het huidige afnamejaar niet meer geldig zijn.