Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Storingen en onregelmatigheden

Laatste update

Technische storingen

Als een afnamestation hapert of storingen vertoont die de afname belemmeren, kan de afnameleider het examen van deze deelnemer afbreken. De deelnemer kan de afname vervolgen op een ander afnamestation nadat de afnameleider het examen weer vrijgegeven heeft met de knop ‘ herstarten ’ (zie 'bijzondere situaties' op de pagina 'de afname' op duo.nl). De deelnemer kan daarna verder gaan waar hij/zij gebleven is. De eerder gegeven antwoorden zijn bewaard.

Bij technische problemen tijdens de afname kunt u de Helpdesk Facet op werkdagen tussen 07.30 en 17.00 uur bereiken op het telefoonnummer 050-599 9925.

Indien de afname wordt onderbroken door een onvoorziene omstandigheid waarbij de deelnemer de examenzaal verlaat, mag de desbetreffende deelnemer de afname alleen hervatten als hij in quarantaine geplaatst is.

Onoplosbare problemen kunnen ertoe leiden dat een examen ongeldig verklaard wordt en opnieuw moet worden afgenomen (Examenprotocol, art. 7 en art. 8 ). Zie ook 'Onregelmatigheden'.

In artikel 7 t/m 11 van het Examenprotocol worden verschillende vormen van onregelmatigheden beschreven met de daarbij voorgeschreven handelwijze en eventuele bevoegdheden van de examencommissie. De volgende categorieën worden onderscheiden:

 IndividueelCollectief
Met overmachtArt. 7 Art. 8 
Zonder overmachtArt. 9 / 10 Art. 10 
Overige onregelmatighedenArt. 11 Art. 11 

De 'Beleidsregel niet op regelmatige wijze afnemen van het centraal examen in beroepsopleidingen' van de Inspectie van het Onderwijs treedt in werking in gevallen van (vermoeden) van schending van geheimhouding (Examenprotocol, art. 10) en bij overige onregelmatigheden (Examenprotocol, art. 11).

Indien de onregelmatigheid te wijten is aan nalatigheid van de instelling, bv. het niet tijdig informeren van de deelnemers of het ten onrechte niet toekennen van toegestane hulpmiddelen bij de afname, treedt artikel 11 van het Examenprotocol en daarmee bovengenoemde beleidsregel in werking.

Ongeldig verklaren van afname

De onregelmatigheden tijdens de afname zoals beschreven in artikel 7 t/m 11 van het Examenprotocol kunnen ertoe leiden dat de examencommissie of de Inspectie van het Onderwijs een afgenomen examen ongeldig verklaart en het examen opnieuw moet worden afgenomen.

Onwel worden van de deelnemer tijdens de afname kan er ook toe leiden dat de examencommissie de (afgebroken) afname ongeldig verklaart en het examen opnieuw moet worden afgenomen (zie art. 17 en art. 18 Examenprotocol).

Inhaalsessie plannen

Als de examencommissie besluit om een ongeldig verklaarde afname in te laten halen in dezelfde periode, kan de afnameplanner zelf een inhaalsessie plannen in Facet. Door aan te geven dat het een inhaalsessie betreft, kiest Facet automatisch een passende inhaalvariant voor de deelnemer.