Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Tijdvakken centrale examinering mbo, studiejaar 2021-2022

Laatste update
Kenmerk
CvTE-20.01232
Datum
22 juni 2020
Gepubliceerd
Staatscourant 2020, nr. 35257

In deze publicatie wijst het College voor Toetsen en Examens vijf afnameperiodes aan voor de centrale examinering mbo in het studiejaar 2021-2022.

In periode 1 wordt het desbetreffende examen op één dag afgenomen. In de periodes 2 tot en met 5 is het mogelijk om examens gedurende een langere periode in te plannen en af te nemen. Dit is mogelijk omdat de opgavenbank daartoe inmiddels voldoende items bevat.

Met ingang van het studiejaar 2021-2022 kan Engels B2 ook in periode 1 afgenomen worden.

De examens van de generieke examenonderdelen Nederlandse taal, rekenen 2F en 3F en Engels B1 kunnen binnen zeven weken afgenomen worden. Elke periode start op maandag en eindigt op donderdag, zodat eventuele releases van het digitale afnamesysteem Facet doorgevoerd kunnen worden.

De overige examens zijn in kortere periodes in te plannen. Deze periodes starten op maandag en eindigen op vrijdag. De instelling plant binnen de vastgestelde periodes naar eigen inzicht een rooster voor afname van het desbetreffende examen.

Dit besluit treedt in werking op 1 augustus 2021.

Per 26 april 2021 is deze regeling gewijzigd in verband met de verruiming van de tijdvakken.

Per 1 augustus 2021 is deze regeling gerectificeerd in verband met correctie van de einddatum voor de afnameperiode van de rekenexamens 2A/2A-ER/2ER/3ER in periode 2.