Activiteitenplanning

De activiteitenplanning bevat de data van alle activiteiten van alle centrale examens en de rekenexamens in het mbo.

Filter op
Filter op vakken
Filter op afnameperiode

van 23 oktober t/m 15 december 2023
Rekenen
Periode 2

Afnameperiode rekenen 2F en 3F P2

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

van 23 oktober 2023 t/m 31 januari 2024
Rekenen
Periode 2

Inzageperiode rekenexamens 2F en 3F afgelegd in P2

Deelnemers die een examen rekenen 2F of 3F in periode 2 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

maandag 4 december 2023
Rekenen
Periode 2

Schoolrapportages rekenen 3ER P2 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over rekenen 3ER van periode 2. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel.

maandag 4 december 2023
Rekenen
Periode 2

Schoolrapportages rekenen 2ER/2A/2A-ER P2 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over rekenen 2ER/2A/2A-ER van periode 2. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel.

maandag 4 december 2023
Rekenen
Periode 2

Publicatie omzettingstabellen rekenen 2ER/2A/2A-ER en 3ER P2 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor rekenen 2ER/2A/2A-ER en 3ER op Examenbladmbo.nl

van 4 december 2023 t/m 31 januari 2024
Rekenen
Periode 2

Inzageperiode rekenexamens 2A/2ER/2AER en 3ER afgelegd in P2

Deelnemers die een rekenexamen 2A/2ER/2AER en 3ER in periode 2 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

van 4 t/m 15 december 2023
Rekenen
Periode 2

Afnameperiode rekenen 2ER/2A/2A-ER en 3ER P2

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

van 4 t/m 15 december 2023
Engels
Nederlands
Rekenen
Periode 2

Afnameperiode aangepaste examens voor visueel beperkte deelnemers P2 - laatste twee afnameweken

Binnen deze aangegeven afnameweken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo en de richtlijnen bij aangepaste afnames voor visueel beperkte deelnemers.

vanaf 4 december 2023
Rekenen
Periode 3

Start inplannen deelnemers rekenen 2A, 2A-ER, 2ER en 3ER P3

Vanaf 4 december 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van deelnemers rekenen 2A, 2A-ER, 2ER en 3ER in periode 3.

vanaf 4 december 2023
Rekenen
Periode 3

Start inplannen deelnemers rekenen 2F en 3F P3

Vanaf 4 december 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van deelnemers rekenen 2F en 3F in periode 3.

van 20 t/m 22 december 2023
Engels
Nederlands
Rekenen
Periode 3

Release Facet 12 F3

Vanaf woensdag 20 december 00:00 tot en met vrijdag 22 december 24:00 zal de release van Facet 12 F3 plaatsvinden. Om deze update uit te voeren is het noodzakelijk dat de FAO-server aanstaat. Tijdens deze periode kunt u onder andere geen planningen maken, examens afnemen, correcties uitvoeren en resultaten bekijken.

woensdag 27 december 2023
Engels
Nederlands
Rekenen
Periode 3

Start systeemcheck Facet voor P3

Vanaf 27 december dient de FAO-server opnieuw te worden opgestart en het diskencryptiewachtwoord te worden ingevoerd. Vervolgens dient de systeemcheck gedaan te worden ter voorbereiding op de afname in periode 3.

maandag 8 januari 2024
Rekenen
Periode 3

Schoolrapportages en deelrapportages rekenen 2F en 3F P3 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over rekenen 2F en 3F van periode 3. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien.

maandag 8 januari 2024
Rekenen
Periode 3

Publicatie omzettingstabellen rekenen 2F en 3F P3 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor rekenen 2F en 3F op Examenbladmbo.nl

van 8 januari t/m 26 maart 2024
Rekenen
Periode 3

Inzageperiode rekenexamens 2F en 3F afgelegd in P3

Deelnemers die een examen rekenen 2F of 3F in periode 3 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

van 8 t/m 19 januari 2024
Engels
Nederlands
Rekenen
Periode 3

Afnameperiode aangepaste examens voor visueel beperkte deelnemers P3 - eerste twee afnameweken

Binnen deze aangegeven afnameweken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo en de richtlijnen bij aangepaste afnames voor visueel beperkte deelnemers.

van 8 januari t/m 23 februari 2024
Rekenen
Periode 3

Afname rekenen 2F en 3F P3

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

maandag 29 januari 2024
Rekenen
Periode 3

Schoolrapportages rekenen 3ER P3 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over rekenen 3ER van periode 3. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel.

maandag 29 januari 2024
Rekenen
Periode 3

Schoolrapportages rekenen 2A/2A-ER/2ER P3 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over rekenen 2A/2A-ER/2ER van periode 3. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel.

maandag 29 januari 2024
Rekenen
Periode 3

Publicatie omzettingstabellen rekenen 2A/2A-ER/2ER en 3ER P3 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor rekenen 2A/2A-ER/2ER en 3ER op Examenbladmbo.nl

van 29 januari t/m 19 maart 2024
Rekenen
Periode 3

Inzageperiode voor rekenen 2A/2A-ER/2ER en 3ER uit P3

Deelnemers die een rekenexamen 2A/2A-ER/2ER en 3ER in periode 3 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

29 januari t/m 11 februari 2024
Rekenen
Periode 3

Afnameperiode rekenen 2ER/2A/2A-ER en 3ER P3

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

vanaf 5 februari 2024
Rekenen
Periode 4

Start inplannen deelnemers rekenen 2A, 2A-ER, 2ER en 3ER P4

Vanaf 5 februari 2024 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van deelnemers rekenen 2A, 2A-ER, 2ER en 3ER in periode 4.

vanaf 5 februari 2024
Rekenen
Periode 4

Start inplannen deelnemers rekenen 2F en 3F P4

Vanaf 5 februari 2024 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van deelnemers rekenen 2F en 3F in periode 4.

van 12 t/m 23 februari 2024
Engels
Nederlands
Rekenen
Periode 3

Afnameperiode aangepaste examens voor visueel beperkte deelnemers P3 - laatste twee afnameweken

Binnen deze aangegeven afnameweken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo en de richtlijnen bij aangepaste afnames voor visueel beperkte deelnemers.

van 29 februari t/m 3 maart 2024
Engels
Nederlands
Rekenen
Periode 4

Release Facet 12 F4

Vanaf donderdag 29 februari tot en met zondag 3 maart zal de release van Facet 12 F4 plaatsvinden. Om deze update uit te voeren is het noodzakelijk dat de FAO-server aanstaat. Tijdens deze periode kunt u onder andere geen planningen maken, examens afnemen, correcties uitvoeren en resultaten bekijken.

maandag 4 maart 2024
Rekenen
Periode 4

Schoolrapportages en deelrapportages rekenen 2F en 3F P4 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over rekenen 2F en 3F van periode 4. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien.

maandag 4 maart 2024
Rekenen
Periode 4

Publicatie omzettingstabellen rekenen 2F en 3F P4 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor rekenen 2F en 3F op Examenbladmbo.nl

4 maart t/m 31 mei 2024
Rekenen
Periode 4

Inzageperiode rekenexamens 2F en 3F afgelegd in P4

Deelnemers die een examen rekenen 2F of 3F in periode 4 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

4 maart t/m 26 april 2024
Rekenen
Periode 4

Afname rekenen 2F en 3F P4

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

maandag 4 maart 2024
Engels
Nederlands
Rekenen
Periode 4

Start systeemcheck Facet voor P4

Vanaf 4 maart dient de FAO-server opnieuw te worden opgestart en het diskencryptiewachtwoord te worden ingevoerd. Vervolgens dient de systeemcheck gedaan te worden ter voorbereiding op de afname in periode 4.

vanaf 8 april 2024
Rekenen
Periode 5

Start inplannen deelnemers deelnemers rekenen 2A, 2A-ER, 2ER en 3ER P5

Vanaf 8 april 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van deelnemers rekenen 2A,2A-ER, 2ER en 3ER in periode 5.

vanaf 8 april 2024
Rekenen
Periode 5

Start inplannen deelnemers rekenen 2F en 3F P5

Vanaf 8 april 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van deelnemers rekenen 2F en 3F in periode 5.

maandag 15 april 2024
Rekenen
Periode 4

Schoolrapportages rekenen 3ER P4 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over rekenen 3ER van periode 4. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel.

maandag 15 april 2024
Rekenen
Periode 4

Schoolrapportages rekenen 2A/2A-ER/2ER P4 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over rekenen 2A/2A-ER/2ER van periode 4. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel.

maandag 15 april 2024
Rekenen
Periode 4

Publicatie omzettingstabellen rekenen 2A/2A-ER/2ER en 3ER P4 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor rekenen 2A/2A-ER/2ER en 3ER op Examenbladmbo.nl

15 april t/m 31 mei 2024
Rekenen
Periode 4

Inzageperiode rekenexamens 2A/2A-ER/2ER en 3ER uit P4

Deelnemers die een rekenexamen 2A/2A-ER/2ER of 3ER in periode 4 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

15 t/m 26 april 2024
Rekenen
Periode 4

Afname rekenen 2ER/2A/2A-ER en 3ER P4

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

maandag 6 mei 2024
Rekenen
Periode 5

Schoolrapportages en deelrapportages rekenen 2F en 3F P5 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over rekenen 2F en 3F van periode 5. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien.

maandag 6 mei 2024
Rekenen
Periode 5

Publicatie omzettingstabellen rekenen 2F en 3F P5 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor rekenen 2F en 3F op Examenbladmbo.nl

van 6 mei t/m 18 september 2024
Rekenen
Periode 5

Inzageperiode rekenexamens 2F en 3F uit P5

Deelnemers die een examen rekenen 2F of 3F in periode 5 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

van 6 t/m 19 mei 2024
Engels
Nederlands
Rekenen
Periode 5

Afnameperiode aangepaste examens voor visueel beperkte deelnemers P5 - eerste twee afnameweken

Binnen deze aangegeven afnameweken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo en de richtlijnen bij aangepaste afnames voor visueel beperkte deelnemers.

van 6 mei t/m 5 juli 2024
Rekenen
Periode 5

Afname rekenen 2F en 3F P5

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

maandag 3 juni 2024
Rekenen
Periode 5

Schoolrapportages rekenen 2A/2A-ER/2ER en 3ER P5 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over rekenen 2A/2A-ER/2ER en 3ER van periode 5. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel.

maandag 3 juni 2024
Rekenen
Periode 5

Publicatie omzettingstabellen rekenen 2A/2A-ER/2ER en 3ER P5 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor rekenen 2A/2A-ER/2ER en 3ER op Examenbladmbo.nl

van 3 juni t/m 25 augustus 2024
Rekenen
Periode 5

Inzageperiode voor rekenen 2A/2A-ER/2ER en 3ER uit P5

Deelnemers die een rekenexamen 2A/2A-ER en 3ER in periode 5 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

van 3 t/m 16 juni 2024
Rekenen
Periode 5

Afnameperiode rekenen 2ER/2A/2A-ER en 3ER P5

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

van 24 juni t/m 5 juli 2024
Nederlands
Engels
Rekenen
Periode 5

Afnameperiode aangepaste examens voor visueel beperkte deelnemers P5 - laatste twee afnameweken

Binnen deze aangegeven afnameweken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo en de richtlijnen bij aangepaste afnames voor visueel beperkte deelnemers.

vrijdag 28 juni 2024
Nederlands
Engels
Rekenen
Periode 5

Deadline aanvragen aangepaste examens voor deelnemers met een visuele beperking voor de laatste twee afnameweken van P5

Contactpersonen examencommissie vragen een aangepast examen voor deze deelnemers aan via het aanvraagformulier op hun persoonlijke pagina op Examenbladmbo.nl. Deze aanvraag betreft deelnemers die in periode 5 een herkansingsexamen Nederlands (2F/3F) of Engels (B1/B2) af willen leggen in de laatste twee afnameweken van P5. Zie voor meer informatie over de procedure de persoonlijke pagina onder het kopje 'Bestellingen examens voor visueel beperkte deelnemers'.