Afnameperiodes

Er zijn vijf afnameperiodes per studiejaar waarin centrale examens mbo worden afgenomen. Deze afnameperiodes zijn voor 2023-2024 vastgesteld door het CvTE (CvTE-22.00843). In periode 1 wordt het desbetreffende examen op één dag afgenomen. Periode 2 t/m 5 beslaan een langere periode, waarin iedere instelling naar eigen inzicht de examens inplant. 

Filter op
Filter op afnameperiode
Filter op vak

Periode 3