Tijdvakken centrale examinering mbo, studiejaar 2023-2024

Laatste update
Kenmerk
CvTE-22.00843
Datum
27 juni 2022
Gepubliceerd
Staatscourant 2022, nr. 17989

In deze publicatie wijst het College voor Toetsen en Examens vijf afnameperiodes aan voor de centrale examinering mbo in het studiejaar 2023-2024.

In periode 1 wordt het desbetreffende examen op één dag afgenomen.

In de periodes 2 tot en met 5 is het mogelijk om examens gedurende een langere periode in te plannen en af te nemen. De examens van de generieke examenonderdelen Nederlandse taal, rekenen 2F en 3F en Engels B1 kunnen binnen zeven weken afgenomen worden.

Elke periode start op maandag en eindigt op vrijdag. De instelling plant binnen de vastgestelde periodes naar eigen inzicht een rooster voor afname van het desbetreffende examen.

Dit besluit treedt in werking op 22 juli 2022.