Afnameperiodes

Laatste update

Er zijn vijf afnameperiodes per studiejaar waarin centrale examens mbo worden afgenomen. Deze afnameperiodes zijn voor 2023-2024 vastgesteld door het CvTE (CvTE-22.00843). In periode 1 wordt het desbetreffende examen op één dag afgenomen. Periode 2 t/m 5 beslaan een langere periode, waarin iedere instelling naar eigen inzicht de examens inplant. 

Vastgestelde afnameperiodes

De afnameperiodes zijn vastgelegd in de Regeling tijdvakken centrale examinering mbo, studiejaar 2023-2024. Niet alle examens kunnen gedurende de hele duur van de afnameperiode worden afgenomen. Kijk bij de Afnameperiodes om te zien welke examens in welke weken afgenomen kunnen worden. In de Activiteitenplanning vind je vanaf welke datums deelnemers ingepland kunnen worden.