Plannen

Laatste update

De examencommissie is verantwoordelijk voor het maken van de planning van de afname binnen de examenperiode.

Invoer kandidaten

Bij het maken van de afnameplanning wordt er altijd door Facet willekeurig een variant toegewezen aan een kandidaat.

Voor studenten met dyslexie die recht hebben op verklanking (zie Aangepaste examinering) moet de afnameplanner bij de invoer van deze kandidaat de mogelijkheid tot verklanking aanvinken (recht op audio). Alleen dan is deze faciliteit ook beschikbaar voor de kandidaat tijdens de afname.

Het is dringend gewenst dat in het 3e kenmerkveld (vrije invoer) de opleidingscode van de desbetreffende student ingevoerd wordt door de afnameplanner. Als dat niet gebeurt, kan het CvTE niet de landelijk gemiddelde vaardigheidsscore per opleidingscode rapporteren na afloop van de afnameperiode.

Bij de invoer van de kandidaatgegevens moet een vakcode meegegeven worden om de kandidaat aan een examen te kunnen koppelen. De lijst met vakcodes is te vinden op de website van DUO.

Nadere richtlijnen toetsen van het centraal examen mbo (regeling CvTE)

Het CvTE heeft nadere richtlijnen vastgesteld voor de centrale examens. Daarin wordt de tijdsduur voor elk examen vermeld:

  • Het centraal examen 2F rekenen, respectievelijk Nederlandse taal kent een tijdsduur van 90 minuten
  • Het centraal examen 3F rekenen, respectievelijk Nederlandse taal kent een tijdsduur van 120 minuten
  • Het centraal examen 2ER rekenen kent een tijdsduur van 120 minuten. Voor meer informatie over het ER-examen, zie ER-examen mbo
  • Het centraal examen 3ER rekenen kent een tijdsduur van 150 minuten. Voor meer informatie over het ER-examen, zie ER-examen mbo
  • Het centraal examen Engels B1, respectievelijk, B2 kent een tijdsduur van 90 minuten

Voor studenten met een ondersteuningsbehoefte kan een aangepaste tijdsduur worden toegepast. Zie ook de pagina over aangepaste examinering

Inhalen en herkansen

In Facet wordt automatisch een variant voor de inhaal- of herkansingssessie toegewezen aan de student die voor de 2e keer binnen eenzelfde periode voor hetzelfde vak in een afnameplanning ingevoerd wordt.