Aanmelden nieuwe instelling

Laatste update

Neemt je mbo-instelling voor het eerst centrale examens Nederlandse taal of Engels af? Dan dien je je instelling aan te melden voor:

  • Examenbladmbo.nl, zodat je instelling mailings ontvangt met belangrijke informatie van het College voor Toetsen en Examens
  • het computerexamensysteem Facet, zodat je instelling de centrale examens mbo digitaal kan afnemen

Aanmelden voor Examenbladmbo.nl

Het College voor Toetsen en Examens (het CvTE) informeert mbo-instellingen over de centrale examinering via de website Examenbladmbo.nl. Daarnaast verstuurt het CvTE vanuit Examenbladmbo.nl mailings met officiële mededelingen aan de contactpersonen examencommissie van mbo-instellingen. Contactpersonen examencommissie kunnen ook andere betrokkenen binnen hun instelling aanmelden voor het ontvangen van specifieke mailings die voor hen van belang zijn, zoals Facet-beheerders, systeembeheerders, afnameplanners en docenten.

Het bevoegd gezag van elke mbo-instelling registreert via dit formulier één functionaris als gemachtigde bij DUO. Deze gemachtigde meldt via de persoonlijke pagina vervolgens een of meer contactpersonen examencommissie voor de instelling aan, zodat zij mailings ontvangen. De gemachtigde ontvangt zelf slechts in een beperkt aantal gevallen mailings.

Voor meer informatie, zie Functionarissen registreren voor Examenbladmbo.nl of gegevens wijzigen

Aanmelden voor Facet

De centrale examens mbo worden afgenomen met het computerexamensysteem Facet. Met een aanmeldformulier van DUO meld je je instelling aan voor Facet. Je geeft aan wie de beheerder Facet wordt en op welke locaties (instellingscodes, voorheen BRIN nummers) je gebruik wilt maken van Facet. Het bevoegd gezag van je instelling moet het formulier ondertekenen.