Afname in bijzondere situaties

Laatste update

Afname op locatie elders

Voor studenten die door zwaarwegende omstandigheden niet naar de instelling kunnen komen om een centraal examen mbo af te leggen, kan een afname elders georganiseerd worden. De afname die elders plaatsvindt valt onder de verantwoordelijkheid van de desbetreffende examencommissie en moet conform het Examenprotocol plaatsvinden.

NB Examinering in het mbo dient plaats te vinden in Nederland.

Technisch gezien kan deze afname elders plaatsvinden in de online modus van Facet. Als er op de locatie elders geen internetverbinding beschikbaar is, zal er een standalone afname plaats moeten vinden met een laptop. Voor toelichting op deze optie kunt u contact opnemen met de Helpdesk Facet 

Het kan gebeuren dat je er als instelling voor kiest om gebruik te maken van een afnameruimte elders. Dit kan zijn bij een commerciële instelling die computerruimte verhuurt, maar het kan ook gaan om een afname die plaatsvindt op een andere instelling die zelf ook centrale examens afneemt. In alle gevallen ben je als examencommissie van de instelling die het diploma afgeeft, verantwoordelijk voor de afname van de centrale examens conform het Examenprotocol.

Uitbesteden van afname

Als examencommissie kan je besluiten de afname uit te besteden aan een derde partij. In dit geval blijft de examencommissie die het diploma uitreikt verantwoordelijk voor de afname conform het Examenprotocol en de toepassing van de geldende wet- en regelgeving rond de examinering.

Ook voor het CvTE en DUO blijft de diplomerende instelling de examinerende instelling. De FAO-server voor deze afnames wordt dus ook gekoppeld aan de instellingscode (voorheen BRIN) van de diplomerende instelling.