Examenmogelijkheden

Laatste update

Welke examens zijn beschikbaar in Facet?

Volgens art. 4 van het Examenprotocol is de examencommissie verantwoordelijk voor het vooraf tijdig en juist informeren van de studenten over de examinering.

Alle examens worden van P1 t/m P5 aangeboden. Met uitzondering van Engels B2 en Engels B2 dos. Die worden niet aangeboden in P4.

Studenten met een ondersteuningsbehoefte

Voor meer informatie over aangepaste examens voor studenten met een ondersteuningsbehoefte, zie de pagina aangepaste examinering.

Examineren op hoger of lager niveau

Een student die een mbo-2 of mbo-3-opleiding volgt kan, als de examencommissie daarvoor toestemming geeft, een 3F-examen Nederlandse taal of rekenen en/of een examen Engels afleggen. Dat betekent wel dat in Facet deze student ingevoerd moet worden met de vakcode voor het 3F-examen en daarbij het niveau mbo-4.

Omgekeerd geldt ook dat als de instelling dat wenselijk acht, een student aan een mbo-4-opleiding een 2F-examen af mag leggen voor Nederlandse taal of rekenen. Ook dan moet deze student in Facet ingevoerd worden met de andere vakcode en het niveau mbo-2 of mbo-3. In dit geval dient voor diplomering echter ook het 3F-examen te worden afgelegd dat vereist is voor mbo-4.

Vrijstellingen

De examencommissie kan vrijstelling verlenen van het afleggen van een examenonderdeel, op verzoek van de student. Dan telt de eerder behaalde score mee voor de eindwaardering. Zie voor meer informatie artikel 3b van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB. Dit artikel is altijd leidend.