Facet

Laatste update

Wat is Facet?

Alle centrale examens mbo worden op de computer afgenomen via Facet. Dit is het afnamesysteem voor digitale examinering van de centrale examens mbo die onder de verantwoordelijkheid van het CvTE vallen. Dit afnamesysteem wordt beheerd door DUO en wordt jaarlijks geüpdatet. 

In Facet kan een examen zowel online als offline worden afgenomen. Bij een online afname worden de opgaven rechtstreeks via het internet ingelezen van een server bij DUO, waar ook de antwoorden worden weggeschreven. Bij een offline afname richt de school een lokale serveromgeving (de FAO-server) in waarin onder andere examenbestanden en antwoorden van kandidaten tijdelijk worden opgeslagen. Tijdens de afname is geen externe internetverbinding nodig. Voor en na de afname is wel internetverbinding nodig voor de distributie van gegevens van en naar DUO.

Facet moet voor beide vormen van afname geïnstalleerd worden op de pc waarop de student het examen aflegt.

Systeemeisen

De systeemeisen die in 2023-2024 gelden voor afname van centrale examens met Facet 12 zijn te vinden op de website van DUO.

Duo en Helpdesk Facet

DUO ondersteunt instellingen bij het werken met Facet. Beschrijvingen voor de verschillende rollen in Facet vind je op de website van DUO.

Onder de knop ‘Downloads’ in Facet staan handleidingen in pdf.

Met vragen kun je terecht bij de Helpdesk voor Facet.