Wijziging van de Regeling vaststelling syllabus centraal examen mbo Nederlandse taal referentieniveau 2F

Laatste update
Kenmerk
CvTE-18.00940
Datum
25 juni 2018
Gepubliceerd
Staatscourant 2018, nr. 48708

De syllabus voor het centraal examen Nederlandse taal 2F mbo wordt vervangen door een herziene versie.

De Regeling vaststelling syllabus centraal examen mbo Nederlandse taal referentieniveau 2F van 9 februari 2015 wordt daarvoor gewijzigd.

De nieuwe syllabus geeft de vaststellingscommissie concrete handvatten voor het vaststellen van opgaven en biedt mbo-docenten extra houvast voor datgene wat er geëxamineerd wordt. Daarnaast biedt de nieuwe syllabus ruimte om naast de gedefinieerde tekstsoorten (informatieve, betogende en instructieve teksten) ook teksten te gebruiken, waarin bijvoorbeeld zowel informatieve als betogende tekstdoelen een plek hebben.

De syllabus is beschikbaar via de examenpagina Nederlandse taal 2F .

De wijziging gaat in per 1 augustus 2019.