Wijziging van de Regeling aangepaste wijze of vorm van examineren centrale examens mbo

Laatste update
Kenmerk
CvTE-22.00900
Datum
18 augustus 2022
Gepubliceerd
Staatscourant 2022, nr. 21649

Deze regeling wijzigt de Regeling aangepaste wijze of vorm van examineren centrale examens mbo op drie punten. Ten eerste wordt door ‘ deelnemer ’ naar ‘ student ’ te wijzigen, aangesloten bij de wettelijke benaming van studenten die een beroepsopleiding volgen, welke door de Wet versterken positie mbo-studenten van ‘ deelnemer ’ naar ‘ student ’ is gewijzigd. Ten tweede werd in de regeling de verouderde benaming ‘ College voor examens ’ gehanteerd. Deze regeling past dit aan naar de huidige benaming ‘ College voor Toetsen en Examens ’ . Tot slot wordt de lijst van deskundigen uitgebreid.

De regeling wijzigt de regeling aangepaste wijze of vorm van examineren centrale examens mbo .