Activiteitenplanning 2024-2025 beschikbaar

Gepubliceerd op

Vandaag is de activiteitenplanning centrale examens mbo voor het studiejaar 2024-2025 gepubliceerd. Hieronder volgt een toelichting op de belangrijkste wijzigingen en aandachtspunten uit de activiteitenplanning.

Releases Facet 13.0

Op vier momenten in het komend studiejaar vinden er belangrijke releases van Facet plaats. Tijdens die releases is Facet niet beschikbaar. De eerste release vindt plaats in augustus 2024. Hierna kan de systeemcheck ter voorbereiding voor de afnames in periode 1 plaatsvinden. Vanaf 2 september kunnen de afnames voor periode 1 ingepland worden. Een overzicht van alle releasedata is terug te vinden in de activiteitenplanning.

Aangepaste examens visuele beperking

Met ingang van studiejaar 2024-2025 kunnen de aangepaste examens voor studenten met een visuele beperking afgenomen worden in dezelfde periode als de standaardexamens. Dit maakt het voor studenten mogelijk om het aangepaste examen op hetzelfde moment te maken als studenten die het standaardexamen maken. Let op: In artikel 8 van het Examen- en kwalificatiebesluit staat dat een student per tijdvak maximaal twee gelegenheden krijgt voor het maken van het examen. Omdat de aangepaste examens handmatig door het CvTE worden nagekeken, vraagt dit meer tijd dan bij de standaardexamens. Bij het inplannen van de examens moet de instelling hiermee rekening houden. Als de student gebruik wil maken van een tweede gelegenheid binnen hetzelfde tijdvak, adviseren wij de eerste gelegenheid aan het begin van het tijdvak in te plannen.