Aangepaste examinering

Op deze pagina vindt u informatie over de regels voor aangepaste examinering.

Studenten met een ondersteuningsbehoefte

Volgens art. 11 van het Examenprotocol is er aangepaste examinering voor studenten met een ondersteuningsbehoefte (zie Regeling aangepaste wijze of vorm van examineren centrale examens mbo ). Daarnaast zijn er ook aanpassingen in de afnamecondities mogelijk voor studenten met een ondersteuningsbehoefte, zie Special Needs Special onder 'Studenten met een ondersteuningsbehoefte'.

Voor de beschikbaarheid van aangepaste examens per periode, zie:

Tijdverlenging bij onvoldoende beheersing van Nederlandse taal

Zoals aangegeven in art. 12a Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB heeft een student, die niet het Nederlands als moedertaal heeft én minder dan zes jaar Nederlandstalig onderwijs heeft gevolgd voorafgaand aan het examen, bij het centraal examen Nederlandse taal en het examen rekenen recht op maximaal een half uur tijdverlenging.


De informatie op deze pagina is van toepassing op het studiejaar 2023-2024. Wijzig eventueel uw jaarfilter.

Deel deze pagina