Starten met centrale examinering mbo

Neemt uw mbo-instelling voor het eerst centrale examens Nederlands, rekenen of Engels af? Dan dient u uw instelling aan te melden voor:

  • Examenbladmbo.nl, zodat uw instelling mailings ontvangt met belangrijke informatie van het College voor Toetsen en Examens
  • het computerexamensysteem Facet, zodat uw instelling de centrale examens mbo digitaal kan afnemen


Op deze pagina leest u hoe u zich aanmeldt voor Examenbladmbo.nl én Facet.

Aanmelden voor Examenbladmbo.nl

Het College voor Toetsen en Examens (het CvTE) informeert mbo-instellingen over de centrale examinering via de website Examenbladmbo.nl. Daarnaast verstuurt het CvTE vanuit Examenbladmbo.nl mailings met officiële mededelingen aan de contactpersonen examencommissie van mbo-instellingen. Contactpersonen examencommissie kunnen ook andere betrokkenen binnen hun instelling aanmelden voor het ontvangen van specifieke mailings die voor hen van belang zijn, zoals Facet-beheerders, systeembeheerders, afnameplanners en docenten.


Het bevoegd gezag van elke mbo-instelling registreert via onderstaand formulier één functionaris als gemachtigde bij DUO. Deze gemachtigde meldt via zijn/haar persoonlijke pagina vervolgens een of meer contactpersonen examencommissie voor zijn/haar instelling aan, zodat zij mailings ontvangen. De gemachtigde ontvangt zelf slechts in een beperkt aantal gevallen mailings.Voor meer informatie, zie

Aanmelden voor Facet

De centrale examens mbo worden afgenomen met het computerexamensysteem Facet. U dient uw instelling voor Facet aan te melden met een aanmeldformulier. U geeft aan wie de beheerder Facet wordt en op welke locaties (BRIN-nummers) u gebruik wilt maken van Facet. Het bevoegd gezag van uw instelling moet het formulier ondertekenen. Het formulier kunt u downloaden van de website van DUO.De informatie op deze pagina is van toepassing op het studiejaar 2017-2018. Wijzig eventueel uw jaarfilter.