Starten met centrale examinering mbo

Neemt uw mbo-instelling voor het eerst centrale examens Nederlandse taal, rekenen of Engels af? Dan dient u uw instelling aan te melden voor:

  • Examenbladmbo.nl, zodat uw instelling mailings ontvangt met belangrijke informatie van het College voor Toetsen en Examens
  • het computerexamensysteem Facet, zodat uw instelling de centrale examens mbo digitaal kan afnemen


Op deze pagina leest u hoe u zich aanmeldt voor Examenbladmbo.nl én Facet.

Aanmelden voor Examenbladmbo.nl

Het College voor Toetsen en Examens (het CvTE) informeert mbo-instellingen over de centrale examinering via de website Examenbladmbo.nl. Daarnaast verstuurt het CvTE vanuit Examenbladmbo.nl mailings met officiële mededelingen aan de contactpersonen examencommissie van mbo-instellingen. Contactpersonen examencommissie kunnen ook andere betrokkenen binnen hun instelling aanmelden voor het ontvangen van specifieke mailings die voor hen van belang zijn, zoals Facet-beheerders, systeembeheerders, afnameplanners en docenten.


Het bevoegd gezag van elke mbo-instelling registreert via onderstaand formulier één functionaris als gemachtigde bij DUO. Deze gemachtigde meldt via zijn/haar persoonlijke pagina vervolgens een of meer contactpersonen examencommissie voor zijn/haar instelling aan, zodat zij mailings ontvangen. De gemachtigde ontvangt zelf slechts in een beperkt aantal gevallen mailings.


Voor meer informatie, zie:

Aanmelden voor Facet

De centrale examens mbo worden afgenomen met het computerexamensysteem Facet. U dient uw instelling voor Facet aan te melden met een aanmeldformulier. U geeft aan wie de beheerder Facet wordt en op welke locaties (BRIN-nummers) u gebruik wilt maken van Facet. Het bevoegd gezag van uw instelling moet het formulier ondertekenen. Het formulier kunt u downloaden van de website van DUO.


De informatie op deze pagina is van toepassing op het studiejaar 2017-2018. Wijzig eventueel uw jaarfilter.