Voorbeeldexamens

Om betrokkenen goed voor te bereiden op de centrale examens Nederlandse taal en rekenen verstrekt het CvTE jaarlijks een aantal voorbeeldexamens. Op deze pagina wordt uitgelegd wat dit voor examens zijn en waar u deze kunt vinden. Daarnaast zijn er syllabi die specificaties geven van de te examineren vaardigheden.


Jaarlijks nieuwe voorbeeldexamens

Jaarlijks worden bij de start van het studiejaar nieuwe voorbeeldexamens gepubliceerd. Dit betreft dan één versie van de examens die afgenomen zijn.


Deze voorbeeldexamens worden geleverd als:

  • oefenexamens die voor ieder te bereiken zijn op een PC met internetverbinding via:
  • proefexamen waarvoor een afnameplanning in Facet gemaakt moet worden


Daarnaast zijn er oudere voorbeeldexamens beschikbaar (in PDF-formaat) en aangepaste voorbeeldexamens voor deelnemers met een visuele beperking (in Word-formaat).


De informatie op deze pagina is van toepassing op het studiejaar 2017-2018. Wijzig eventueel uw jaarfilter.