Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Activiteitenplanning

De activiteitenplanning bevat de data van alle activiteiten van alle centrale examens en de rekenexamens in het mbo.

Filter op
Filter op vakken
Filter op afnameperiode

vanaf 22 juli 2019
Nederlands
Engels
Rekenen
Periode 1

Installatie nieuwe versie Facet 8.0

Facet-beheerders kunnen de bestanden downloaden. Vanaf deze datum is ook een nieuwe BCLD, PC App, FAO-server en rekenmachine beschikbaar.

van 19 t/m 30 augustus 2019
Nederlands
Engels
Rekenen
Periode 1

Migratie Facet

Facet is van 19 t/m 30 augustus 2019 niet beschikbaar. Het is belangrijk de FAO-server gedurende deze periode aan te laten staan i.v.m. een update. Na de uitrol van Facet 8.0 F1 (vanaf 31 augustus 2019) dient de FAO-server te worden herstart en dient het diskencryptiewachtwoord ingevoerd te worden.

uiterlijk 3 september 2019
Nederlands
Engels
Periode 1

Bestelling aangepaste examens Nederlands en Engels voor kandidaten met een visuele beperking P1

Contactpersonen melden deze kandidaten aan via het aanmeldformulier op hun persoonlijke pagina op Examenbladmbo.nl. Deze aanmelding betreft kandidaten die in periode 1 een examen Nederlands (2F/3F) of Engels (B1) af willen leggen.

vanaf 3 september 2019
Nederlands
Engels
Rekenen
Periode 1

Start inplannen kandidaten P1

Vanaf 3 september 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van kandidaten voor periode 1.

  • * let op: deze datum is gewijzigd op 25 april 2019
 
vanaf 3 september 2019
Nederlands
Engels
Rekenen
Periode 1

Start systeemcheck Facet voor P1

Voor de afname moet een systeemcheck gedaan worden. Via DUO ontvangt de instelling een terugkoppeling over het resultaat van deze systeemcheck.

voor 13 september 2019
Nederlands
Engels
Rekenen
Periode 1

Deadline systeemcheck Facet voor P1

Tot 13 september kan de systeemcheck gedaan worden ter voorbereiding op de afname in periode 1.

van 16 t/m 20 september 2019
Nederlands
Engels
Rekenen
Periode 1

Afnameperiode aangepaste examens voor visueel beperkte deelnemers P1

Binnen deze aangegeven afnameweek bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo en de richtlijnen bij aangepaste afnames voor visueel beperkte deelnemers.

maandag 16 september 2019
Nederlands
Periode 1

Afnamedag voor Nederlands 2F P1

Op deze dag kunnen afnames plaatsvinden van centrale examens Nederlands 2F. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

dinsdag 17 september 2019
Nederlands
Periode 1

Afnamedag voor Nederlands 3F P1

Op deze dag kunnen afnames plaatsvinden van centrale examens Nederlands 3F. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

woensdag 18 september 2019
Nederlands
Periode 1

Schoolrapportages en deelrapportages Nederlands 2F P1 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over Nederlands 2F van periode 1. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien.

woensdag 18 september 2019
Nederlands
Periode 1

Publicatie omzettingstabellen Nederlands 2F P1 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor Nederlands 2F op Examenbladmbo.

woensdag 18 september 2019
Rekenen
Periode 1

Afnamedag voor rekenen 2F/2ER/2A/2A-ER P1

Op deze dag kunnen afnames plaatsvinden van centrale examens rekenen 2F/2ER/2A/2A-ER. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

donderdag 19 september 2019
Nederlands
Periode 1

Schoolrapportages en deelrapportages Nederlands 3F P1 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over Nederlands 3F van periode 1. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien.

donderdag 19 september 2019
Nederlands
Periode 1

Publicatie omzettingstabellen Nederlands 3F P1 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor Nederlands 3F op Examenbladmbo.

donderdag 19 september 2019
Rekenen
Periode 1

Afnamedag voor rekenen 3F/3ER P1

Op deze dag kunnen afnames plaatsvinden van centrale examens rekenen 3F/3ER. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

vrijdag 20 september 2019
Engels
Periode 1

Afnamedag Engels B1 P1

Op deze dag kunnen afnames plaatsvinden van centrale examens Engels B1. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

vrijdag 20 september 2019
Rekenen
Periode 1

Schoolrapportages rekenen 2ER/2A/2A-ER P1 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over 2ER/2A/2A-ER van periode 1. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel.

vrijdag 20 september 2019
Rekenen
Periode 1

Schoolrapportages en deelrapportages rekenen 2F P1 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over 2F van periode 1. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportages 2F is de behaalde score per domein te zien.

vrijdag 20 september 2019
Rekenen
Periode 1

Publicatie omzettingstabellen rekenen 2F/2ER/2A/2A-ER P1 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor 2F/2ER/2A/2A-ER op Examenbladmbo.nl

van 23 september t/m 27 oktober 2019
Nederlands
Periode 1

Aanvraagperiode voor beperkte inzage van Nederlands 2F uit P1

Studenten die een examen Nederlands 2F in periode 1 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat (geen inzage in de opgaven).

maandag 23 september 2019
Rekenen
Periode 1

Schoolrapportages rekenen 3ER P1 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over 3ER van periode 1. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel.

maandag 23 september 2019
Rekenen
Periode 1

Schoolrapportages en deelrapportages rekenen 3F P1 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over 3F van periode 1. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportages 3F is de behaalde score per domein te zien.

maandag 23 september 2019
Rekenen
Periode 1

Publicatie omzettingstabellen rekenen 3F/3ER P1 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor 3F/3ER op Examenbladmbo.nl

van 24 september t/m 28 oktober 2019
Nederlands
Periode 1

Aanvraagperiode voor beperkte inzage van Nederlands 3F uit P1

Studenten die een examen Nederlands 3F in periode 1 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat (geen inzage in de opgaven).

dinsdag 24 september 2019
Engels
Periode 1

Schoolrapportages en deelrapportages Engels B1 P1 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over Engels B1 van periode 1. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien.

dinsdag 24 september 2019
Engels
Periode 1

Publicatie omzettingstabellen Engels B1 P1 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor Engels B1 op Examenbladmbo.

van 25 september t/m 29 oktober 2019
Rekenen
Periode 1

Inzageperiode rekenexamens 2F/2ER/2A/2A-ER afgelegd in P1

Inzageperiode van de rekenexamens 2F/2ER/2A/2A-ER die afgenomen zijn in periode 1.

van 26 september t/m 30 oktober 2019
Rekenen
Periode 1

Inzageperiode rekenexamens 3F/3ER afgelegd in P1

Inzageperiode van de rekenexamens 3F/3ER die afgenomen zijn in periode 1.

van 27 september t/m 31 oktober 2019
Engels
Periode 1

Aanvraagperiode voor beperkte inzage van Engels B1 uit P1

Studenten die een examen Engels B1 in periode 1 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat (geen inzage in de opgaven).

vanaf 1 oktober 2019
Engels
Periode 2

Start inplannen kandidaten Engels B1 P2

Vanaf 1 oktober 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van kandidaten voor Engels B1 in periode 2.

vanaf 1 oktober 2019
Nederlands
Rekenen
Periode 2

Start inplannen kandidaten Nederlands en rekenen 2F en 3F P2

Vanaf 1 oktober 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van kandidaten Nederlands en rekenen 2F en 3F in periode 2.

vanaf 14 oktober 2019
Nederlands
Engels
Rekenen
Periode 2

Start systeemcheck Facet voor P2

Vanaf 14 oktober kan de systeemcheck gedaan worden ter voorbereiding van de afname in periode 2.

vanaf 15 oktober 2019
Engels
Periode 2

Start inplannen kandidaten Engels B2 P2

Vanaf 15 oktober 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van kandidaten voor Engels B2 in periode 2.

uiterlijk 21 oktober 2019
Nederlands
Engels
Rekenen
Periode 2

Aanvragen aangepaste examens voor kandidaten met een visuele beperking P2

Contactpersonen melden deze kandidaten aan via het aanmeldformulier op hun persoonlijke pagina op Examenbladmbo.nl. Deze aanmelding betreft kandidaten die in periode 2 een examen Nederlands (2F/3F) of Engels (B1/B2) af willen leggen.

voor 25 oktober 2019
Nederlands
Engels
Rekenen
Periode 2

Deadline systeemcheck Facet voor P2

Tot 25 oktober 2019 kan de systeemcheck gedaan worden ter voorbereiding van de afname in periode 2.

van 28 oktober t/m 15 december 2019
Engels
Periode 2

Afname Engels B1 P2

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

van 28 oktober t/m 15 december 2019
Nederlands
Rekenen
Periode 2

Afname Nederlands en rekenen 2F en 3F P2

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

van 28 oktober t/m 10 november 2019
Engels
Nederlands
Rekenen
Periode 2

Afnameperiode eerste afname aangepaste examens voor visueel beperkte deelnemers P2

Binnen deze aangegeven afnameweken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo en de richtlijnen bij aangepaste afnames voor visueel beperkte deelnemers.

maandag 28 oktober 2019
Rekenen
Periode 2

Schoolrapportages en deelrapportages rekenen 2F en 3F P2 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over rekenen 2F en 3F van periode 2. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien.

maandag 28 oktober 2019
Rekenen
Periode 2

Publicatie omzettingstabellen rekenen 2F en 3F P2 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor 2F en 3F op Examenbladmbo.nl

vanaf 1 november 2019
Engels
Periode 2

Publicatie nieuwe voorbeeldexamens Engels B1 en B2

Nieuwe voorbeeldexamens voor Engels B1 en B2 2019-2020 zijn beschikbaar via de Facet online oefenomgeving. Deze examens zijn ook beschikbaar als inplanbare proefexamens.

vanaf 1 november 2019
Nederlands
Periode 2

Publicatie nieuwe voorbeeldexamens Nederlands 2F en 3F

Nieuwe voorbeeldexamens voor Nederlands 2F en 3F zijn beschikbaar via de Facet online oefenomgeving. Deze examens zijn ook beschikbaar als inplanbare proefexamens.

vanaf 5 november 2019
Rekenen
Periode 2

Start inplannen kandidaten rekenen 2A, 2A-ER, 2ER en 3ER P2

Vanaf 5 november 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van kandidaten rekenen 2A, 2A-ER, 2ER en 3ER in periode 2.

van 11 t/m 24 november 2019
Engels
Periode 2

Afname Engels B2 P2

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

van 25 november 2019 t/m 26 januari 2020
Engels
Periode 2

Aanvraagperiode voor beperkte inzage van Engels B1 uit P2

Studenten die een examen Engels B1 in periode 2 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat (geen inzage in de opgaven).

van 25 november 2019 t/m 26 januari 2020
Nederlands
Periode 2

Aanvraagperiode voor beperkte inzage van Nederlands 2F en 3F uit P2

Studenten die een examen Nederlands 2F of 3F in periode 2 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat (geen inzage in de opgaven).

maandag 25 november 2019
Engels
Periode 2

Schoolrapportages en deelrapportages Engels B1 P2 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over Engels B1 van periode 2. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien. NB. Deze planning heeft als voorbehoud dat er voldoende afnames plaatsvinden in de eerste twee weken. Zo niet, dan wordt dit een week later.

maandag 25 november 2019
Engels
Periode 2

Publicatie omzettingstabellen Engels B1 P2 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor Engels B1 op Examenbladmbo. NB. Deze planning heeft als voorbehoud dat er voldoende afnames plaatsvinden in de eerste twee weken. Zo niet, dan wordt dit een week later.

maandag 25 november 2019
Nederlands
Periode 2

Schoolrapportages en deelrapportages Nederlands 2F en 3F P2 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over Nederlands 2F en 3F van periode 2. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien. NB. Deze planning heeft als voorbehoud dat er voldoende afnames plaatsvinden in de eerste twee weken. Zo niet, dan wordt dit een week later.

maandag 25 november 2019
Nederlands
Periode 2

Publicatie omzettingstabellen Nederlands 2F en 3F P2 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor Nederlands 2F en 3F op Examenbladmbo. NB. Deze planning heeft als voorbehoud dat er voldoende afnames plaatsvinden in de eerste twee weken. Zo niet, dan wordt dit een week later.

van 25 november 2019 t/m 26 januari 2020
Rekenen
Periode 2

Inzageperiode rekenexamens 2F en 3F afgelegd in P2

Inzageperiode van de rekenexamens 2F en 3F die afgenomen zijn in periode 2.

uiterlijk 29 november 2019
Nederlands
Engels
Rekenen
Periode 2

Aanvragen herkansing aangepaste examens voor kandidaten met een visuele beperking P2

Contactpersonen melden deze kandidaten aan via het aanmeldformulier op hun persoonlijke pagina op Examenbladmbo.nl. Deze aanmelding betreft kandidaten die in periode 2 een herkansingsexamen Nederlands (2F/3F) of Engels (B1/B2) af willen leggen.

maandag 2 december 2019
Rekenen
Periode 2

Schoolrapportages rekenen 3ER P2 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over 3ER van periode 2. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel.

maandag 2 december 2019
Rekenen
Periode 2

Schoolrapportages rekenen 2ER/2A/2A-ER P2 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over 2ER/2A/2A-ER van periode 2. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel.

maandag 2 december 2019
Rekenen
Periode 2

Publicatie omzettingstabellen rekenen 3ER P2 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor 3ER op Examenbladmbo.nl

maandag 2 december 2019
Rekenen
Periode 2

Publicatie omzettingstabellen rekenen 2ER/2A/2A-ER P2 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor 2ER/2A/2A-ER op Examenbladmbo.nl

van 2 t/m 15 december 2019
Engels
Nederlands
Rekenen
Periode 2

Afnameperiode herkansing aangepaste examens voor visueel beperkte deelnemers P2

Binnen deze aangegeven afnameweken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo en de richtlijnen bij aangepaste afnames voor visueel beperkte deelnemers.

van 2 t/m 15 december 2019
Rekenen
Periode 2

Afnameperiode rekenen 3ER P2

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

van 2 t/m 15 december 2019
Rekenen
Periode 2

Afnameperiode rekenen 2ER/2A/2A-ER P2

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

van 9 december 2019 t/m 19 januari 2020
Engels
Periode 2

Aanvraagperiode voor beperkte inzage van Engels B2 uit P2

Studenten die een examen Engels B2 in periode 2 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat (geen inzage in de opgaven).

maandag 9 december 2019
Engels
Periode 2

Schoolrapportages en deelrapportages Engels B2 P2 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over Engels B2 van periode 2. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien.

maandag 9 december 2019
Engels
Periode 2

Publicatie omzettingstabellen Engels B2 P2 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor Engels B2 op Examenbladmbo.

vanaf 10 december 2019
Engels
Periode 3

Start inplannen kandidaten Engels B1 voor P3

Vanaf 10 december 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van kandidaten voor Engels B1 in periode 3.

vanaf 10 december 2019
Nederlands
Rekenen
Periode 3

Start inplannen kandidaten Nederlands en rekenen 2F en 3F P3

Vanaf 10 december 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van kandidaten voor Nederlands en rekenen 2F en 3F in periode 3.

van 16 december 2019 tot 13 januari 2020
Rekenen
Periode 2

Inzageperiode rekenexamens 2ER en 3ER afgelegd in P2

Inzageperiode van de rekenexamens 2ER en 3ER die afgenomen zijn in periode 2.

van 16 december 2019 tot 13 januari 2020
Rekenen
Periode 2

Aanvraagperiode voor beperkte inzage van rekenen 2A/2A-ER uit P2

Studenten die een examen rekenen 2A/2A-ER in periode 2 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat (geen inzage in de opgaven).

uiterlijk 16 december 2019
Nederlands
Engels
Rekenen
Periode 3

Aanvragen aangepaste examens voor kandidaten met een visuele beperking P3

Contactpersonen melden deze kandidaten aan via het aanmeldformulier op hun persoonlijke pagina op Examenbladmbo.nl. Deze aanmelding betreft kandidaten die in periode 3 een examen Nederlands (2F/3F) of Engels (B1/B2) af willen leggen.

vanaf 17 december 2019
Engels
Periode 3

Start inplannen kandidaten Engels B2 voor P3

Vanaf 17 december 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van kandidaten voor Engels B2 in periode 3.

maandag 6 januari 2020
Rekenen
Periode 3

Schoolrapportages en deelrapportages rekenen 2F en 3F P3 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over rekenen 2F en 3F van periode 3. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien.

maandag 6 januari 2020
Rekenen
Periode 3

Publicatie omzettingstabellen rekenen 2F en 3F P3 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor 2F en 3F op Examenbladmbo.nl

van 6 t/m 17 januari 2020
Engels
Nederlands
Rekenen
Periode 3

Afnameperiode eerste afname aangepaste examens voor visueel beperkte deelnemers P3

Binnen deze aangegeven afnameweken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo en de richtlijnen bij aangepaste afnames voor visueel beperkte deelnemers.

van 6 januari t/m 23 februari 2020
Engels
Periode 3

Afname Engels B1 P3

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

van 6 januari t/m 23 februari 2020
Nederlands
Rekenen
Periode 3

Afname Nederlands en rekenen 2F en 3F P3

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

vanaf 14 januari 2020
Rekenen
Periode 3

Start inplannen kandidaten rekenen 2A, 2A-ER, 2ER en 3ER P3

Vanaf 14 januari 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van kandidaten voor rekenen 2A, 2A-ER, 2ER en 3ER in periode 3.

van 20 januari t/m 2 februari 2020
Engels
Periode 3

Afname Engels B2 P3

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

van 3 februari t/m 29 maart 2020
Rekenen
Periode 3

Inzageperiode rekenexamens 2F en 3F afgelegd in P3

Start inzageperiode van de rekenexamens 2F en 3F die afgenomen zijn in periode 3.

van 3 februari t/m 29 maart 2020
Engels
Periode 3

Aanvraagperiode voor beperkte inzage van Engels B1 uit P3

Studenten die een examen Engels B1 in periode 3 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat (geen inzage in de opgaven).

van 3 februari t/m 29 maart 2020
Nederlands
Periode 3

Aanvraagperiode voor beperkte inzage van Nederlands 2F en 3F uit P3

Studenten die een examen Nederlands 2F of 3F in periode 3 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat (geen inzage in de opgaven).

maandag 3 februari 2020
Engels
Periode 3

Schoolrapportages en deelrapportages Engels B1 P3 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over Engels B1 van periode 3. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien. NB. Deze planning heeft als voorbehoud dat er voldoende afnames plaatsvinden in de eerste twee weken. Zo niet, dan wordt dit een week later.

maandag 3 februari 2020
Engels
Periode 3

Publicatie omzettingstabellen Engels B1 P3 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor Engels B1 op Examenbladmbo.nl. NB. Deze planning heeft als voorbehoud dat er voldoende afnames plaatsvinden in de eerste twee weken. Zo niet, dan wordt dit een week later.

maandag 3 februari 2020
Nederlands
Periode 3

Schoolrapportages en deelrapportages Nederlands 2F en 3F P3 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over Nederlands 2F en 3F van periode 3. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien. NB. Deze planning heeft als voorbehoud dat er voldoende afnames plaatsvinden in de eerste twee weken. Zo niet, dan wordt dit een week later.

maandag 3 februari 2020
Nederlands
Periode 3

Publicatie omzettingstabellen Nederlands 2F en 3F P3 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor Nederlands 2F en 3F op Examenbladmbo. NB. Deze planning heeft als voorbehoud dat er voldoende afnames plaatsvinden in de eerste twee weken. Zo niet, dan wordt dit een week later.

vanaf 4 februari 2020
Engels
Periode 4

Start inplannen kandidaten Engels B1 P4

Vanaf 4 februari 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van kandidaten voor Engels B1 in periode 4.

vanaf 4 februari 2020
Nederlands
Rekenen
Periode 4

Start inplannen kandidaten Nederlands en rekenen 2F en 3F P4

Vanaf 4 februari 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van kandidaten voor Nederlands en rekenen 2F en 3F in periode 4.

uiterlijk 7 februari 2020
Nederlands
Engels
Rekenen
Periode 3

Aanvragen herkansing aangepaste examens voor kandidaten met een visuele beperking P3

Contactpersonen melden deze kandidaten aan via het aanmeldformulier op hun persoonlijke pagina op Examenbladmbo.nl. Deze aanmelding betreft kandidaten die in periode 3 een herkansingsexamen Nederlands (2F/3F) of Engels (B1/B2) af willen leggen.

maandag 10 februari 2020
Rekenen
Periode 3

Schoolrapportages rekenen 3ER P3 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over 3ER van periode 3. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel.

maandag 10 februari 2020
Rekenen
Periode 3

Schoolrapportages rekenen 2A/2A-ER/2ER P3 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over 2A/2A-ER/2ER van periode 3. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel.

maandag 10 februari 2020
Rekenen
Periode 3

Publicatie omzettingstabellen rekenen 3ER P3 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor 3ER op Examenbladmbo.nl

maandag 10 februari 2020
Rekenen
Periode 3

Publicatie omzettingstabellen rekenen 2A/2A-ER/2ER P3 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor 2A/2A-ER/2ER op Examenbladmbo.nl

van 10 febr t/m 23 febr 2020
Nederlands
Engels
Rekenen
Periode 3

Afnameperiode herkansing aangepaste examens voor visueel beperkte deelnemers P3

Binnen deze aangegeven afnameweken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo en de richtlijnen bij aangepaste afnames voor visueel beperkte deelnemers.

van 10 t/m 23 februari 2020
Rekenen
Periode 3

Afnameperiode rekenen 3ER P3

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

van 10 t/m 23 februari 2020
Nederlands
Engels
Rekenen
Periode 3

Afnameperiode 2ER/2A/2A-ER P3

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

van 17 februari t/m 22 maart 2020
Engels
Periode 3

Aanvraagperiode voor beperkte inzage van Engels B2 uit P3

Studenten die een examen Engels B2 in periode 3 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat (geen inzage in de opgaven).

maandag 17 februari 2020
Engels
Periode 3

Schoolrapportages en deelrapportages Engels B2 P3 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over Engels B2 van periode 3. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien.

maandag 17 februari 2020
Engels
Periode 3

Publicatie omzettingstabellen Engels B2 P3 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor Engels B2 op Examenbladmbo.nl

uiterlijk 24 februari 2020
Nederlands
Engels
Rekenen
Periode 4

Aanvragen aangepaste examens voor kandidaten met een visuele beperking P4

Contactpersonen melden deze kandidaten aan via het aanmeldformulier op hun persoonlijke pagina op Examenbladmbo.nl. Deze aanmelding betreft kandidaten die in periode 4 een examen Nederlands (2F/3F) of Engels (B1) af willen leggen.

van 24 februari t/m 16 maart 2020
Rekenen
Periode 3

Inzageperiode rekenexamens 2ER en 3ER afgelegd in P3

Inzageperiode van de rekenexamens 2ER en 3ER die afgenomen zijn in periode 3.

van 24 februari t/m 16 maart 2020
Rekenen
Periode 3

Aanvraagperiode voor beperkte inzage van rekenen 2A/2A-ER uit P3

Studenten die een examen rekenen 2A/2A-ER in periode 3 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat (geen inzage in de opgaven).

van 2 maart t/m 24 mei 2020
Rekenen
Periode 4

Inzageperiode rekenexamens 2F en 3F afgelegd in P4

Inzageperiode van de rekenexamens 2F en 3F die afgenomen zijn in periode 4.

maandag 2 maart 2020
Rekenen
Periode 4

Schoolrapportages en deelrapportages rekenen 2F en 3F P4 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over rekenen 2F en 3F van periode 4. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien.

maandag 2 maart 2020
Rekenen
Periode 4

Publicatie omzettingstabellen rekenen 2F en 3F P4 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor 2F en 3F op Examenbladmbo.nl

van 2 t/m 13 maart 2020
Engels
Nederlands
Rekenen
Periode 4

Afnameperiode eerste afname aangepaste examens voor visueel beperkte deelnemers P4

Binnen deze aangegeven afnameweken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo en de richtlijnen bij aangepaste afnames voor visueel beperkte deelnemers.

maandag 2 maart 2020
Nederlands
Periode 4

Publicatie omzettingstabellen Nederlands 2F en 3F P4 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor Nederlands 2F en 3F op Examenbladmbo.nl

van 2 maart t/m 24 mei 2020
Engels
Periode 4

Aanvraagperiode voor beperkte inzage van Engels B1 uit P4

Studenten die een examen Engels B1 in periode 4 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat (geen inzage in de opgaven).

van 2 maart t/m 24 mei 2020
Nederlands
Periode 4

Aanvraagperiode voor beperkte inzage van Nederlands 2F en 3F uit P4

Studenten die een examen Nederlands 2F of 3F in periode 4 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat (geen inzage in de opgaven).

van 2 maart t/m 19 april 2020
Engels
Periode 4

Afname Engels B1 P4

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

van 2 maart t/m 19 april 2020
Nederlands
Rekenen
Periode 4

Afname Nederlands en rekenen 2F en 3F P4

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

maandag 2 maart 2020
Engels
Periode 4

Schoolrapportages en deelrapportages Engels B1 P4 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over Engels B1 van periode 4. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien.

maandag 2 maart 2020
Engels
Periode 4

Publicatie omzettingstabellen Engels B1 P4 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor Engels B1 op Examenbladmbo.nl

maandag 2 maart 2020
Nederlands
Periode 4

Schoolrapportages en deelrapportages Nederlands 2F en 3F P4 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over Nederlands 2F en 3F van periode 4. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien.

vanaf 10 maart 2020
Rekenen
Periode 4

Start inplannen kandidaten rekenen 2A, 2A-ER, 2ER en 3ER P4

Vanaf 10 maart 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van kandidaten voor rekenen 2A, 2A-ER, 2ER en 3ER in periode 4.

uiterlijk 3 april 2020
Nederlands
Engels
Rekenen
Periode 4

Aanvragen herkansing aangepaste examens voor kandidaten met een visuele beperking P4

Contactpersonen melden deze kandidaten aan via het aanmeldformulier op hun persoonlijke pagina op Examenbladmbo.nl. Deze aanmelding betreft kandidaten die in periode 4 een herkansingsexamen Nederlands (2F/3F) of Engels (B1) af willen leggen.

maandag 6 april 2020
Rekenen
Periode 4

Schoolrapportages rekenen 3ER P4 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over 3ER van periode 4. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel.

maandag 6 april 2020
Rekenen
Periode 4

Publicatie omzettingstabellen rekenen 3ER P4 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor 3ER op Examenbladmbo.nl

maandag 6 april 2020
Rekenen
Periode 4

Schoolrapportages rekenen 2A/2A-ER/2ER P4 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over 2A/2A-ER/2ER van periode 4. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel.

maandag 6 april 2020
Rekenen
Periode 4

Publicatie omzettingstabellen rekenen 2A/2A-ER/2ER P4 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor 2A/2A-ER/2ER op Examenbladmbo.nl

van 6 t/m 19 april 2020
Engels
Nederlands
Rekenen
Periode 4

Afnameperiode herkansing aangepaste examens voor visueel beperkte deelnemers P4

Binnen deze aangegeven afnameweken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo en de richtlijnen bij aangepaste afnames voor visueel beperkte deelnemers.

van 6 t/m 19 april 2020
Rekenen
Periode 4

Afnameperiode rekenen 3ER P4

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

van 6 t/m 19 april 2020
Rekenen
Periode 4

Afnameperiode rekenen 2ER/2A/2A-ER P4

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

vanaf 15 april 2020
Engels
Periode 5

Start inplannen kandidaten Engels B1 P5

Vanaf 15 april 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van kandidaten voor Engels B1 in periode 5.

vanaf 15 april 2020
Nederlands
Rekenen
Periode 5

Start inplannen kandidaten Nederlands en rekenen 2F en 3F P5

Vanaf 15 april 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van kandidaten voor Nederlands en rekenen 2F en 3F in periode 5.

van 20 april t/m 22 mei 2020
Engels
Nederlands
Rekenen
Periode 5

Afnameperiode eerste afname aangepaste examens voor visueel beperkte deelnemers P5

Binnen deze aangegeven afnameweken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo en de richtlijnen bij aangepaste afnames voor visueel beperkte deelnemers.

van 20 april t/m 11 mei 2020
Rekenen
Periode 4

Inzageperiode rekenexamens 2ER en 3ER afgelegd in P4

Start inzageperiode van de rekenexamens 2ER en 3ER die afgenomen zijn in periode 4.

van 20 april t/m 11 mei 2020
Rekenen
Periode 4

Aanvraagperiode voor beperkte inzage van rekenen 2A/2A-ER uit P4

Studenten die een examen rekenen 2A/2A-ER in periode 4 afgelegd hebben kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat (geen inzage in de opgaven).

van 20 april t/m 10 juli 2020
Engels
Periode 5

Afname Engels B1 P5

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

van 20 apr t/m 10 juli 2020
Nederlands
Rekenen
Periode 5

Afname Nederlands en rekenen 2F en 3F P5

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

vanaf 29 april 2020
Engels
Periode 5

Start inplannen kandidaten Engels B2 P5

Vanaf 29 april 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van kandidaten voor Engels B2 in periode 5.

uiterlijk 4 mei 2020
Nederlands
Engels
Rekenen
Periode 5

Aanvragen aangepaste examens voor kandidaten met een visuele beperking in P5

Contactpersonen melden deze kandidaten aan via het aanmeldformulier op hun persoonlijke pagina op Examenbladmbo.nl. Deze aanmelding betreft kandidaten die in periode 5 een examen Nederlands (2F/3F) of Engels (B1/B2) af willen leggen.

van 11 mei t/m 4 oktober 2020
Rekenen
Periode 5

Inzageperiode rekenexamens 2F en 3F afgelegd in P5

Inzageperiode van de rekenexamens 2F en 3F die afgenomen zijn in periode 5.

maandag 11 mei 2020
Rekenen
Periode 5

Schoolrapportages en deelrapportages rekenen 2F en 3F P5 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over rekenen 2F en 3F van periode 5. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien.

maandag 11 mei 2020
Rekenen
Periode 5

Publicatie omzettingstabellen rekenen 2F en 3F P5 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor 2F en 3F op Examenbladmbo.nl

van 11 mei t/m 4 oktober 2020
Engels
Periode 5

Aanvraagperiode voor beperkte inzage van Engels B1 uit P5

Studenten die een examen Engels B1 in periode 5 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat (geen inzage in de opgaven).

van 11 mei t/m 4 oktober 2020
Nederlands
Periode 5

Aanvraagperiode voor beperkte inzage van Nederlands 2F en 3F uit P5

Studenten die een examen Nederlands 2F of 3F in periode 5 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat (geen inzage in de opgaven).

maandag 11 mei 2020
Engels
Periode 5

Schoolrapportages en deelrapportages Engels B1 P5 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over Engels B1 van periode 5. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien.

maandag 11 mei 2020
Engels
Periode 5

Publicatie omzettingstabellen Engels B1 P5 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor Engels B1 op Examenbladmbo.nl

maandag 11 mei 2020
Nederlands
Periode 5

Schoolrapportages en deelrapportages Nederlands 2F en 3F P5 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over Nederlands 2F en 3F van periode 5. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien.

maandag 11 mei 2020
Nederlands
Periode 5

Publicatie omzettingstabellen Nederlands 2F en 3F P5 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor Nederlands 2F en 3F periode 5 op Examenbladmbo.

vanaf 19 mei 2020
Rekenen
Periode 5

Start inplannen kandidaten rekenen 2A, 2A-ER, 2ER en 3ER P5

Vanaf 19 mei 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van kandidaten voor rekenen 2A, 2A-ER, 2ER en 3ER in periode 5.

van 25 mei t/m 7 juni 2020
Engels
Periode 5

Afname Engels B2 P5

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

uiterlijk 12 juni 2020
Nederlands
Engels
Rekenen
Periode 5

Aanvragen herkansing aangepaste examens voor kandidaten met een visuele beperking P5

Contactpersonen melden deze kandidaten aan via het aanmeldformulier op hun persoonlijke pagina op Examenbladmbo.nl. Deze aanmelding betreft kandidaten die in periode 5 een herkansingsexamen Nederlands (2F/3F) of Engels (B1/B2) af willen leggen.

maandag 15 juni 2020
Rekenen
Periode 5

Schoolrapportages rekenen 3ER P5 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over 3ER van periode 5. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel.

maandag 15 juni 2020
Rekenen
Periode 5

Schoolrapportages rekenen 2A/2A-ER/2ER P5 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over 2A/2A-ER/2ER van periode 5. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel.

maandag 15 juni 2020
Rekenen
Periode 5

Publicatie omzettingstabellen rekenen 3ER P5 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor 3ER op Examenbladmbo.

maandag 15 juni 2020
Rekenen
Periode 5

Publicatie omzettingstabellen rekenen 2A/2A-ER/2ER P5 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor 2A/2A-ER/2ER op Examenbladmbo.nl

van 15 juni t/m 10 juli 2020
Engels
Nederlands
Rekenen
Periode 5

Afnameperiode herkansing aangepaste examens voor visueel beperkte deelnemers P5

Binnen deze aangegeven afnameweken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo en de richtlijnen bij aangepaste afnames voor visueel beperkte deelnemers.

van 15 juni t/m 10 juli 2020
Rekenen
Periode 5

Afnameperiode rekenen 3ER P5

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

van 15 juni t/m 10 juli 2020
Rekenen
Periode 5

Afnameperiode rekenen 2ER/2A/2A-ER P5

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

van 22 juni t/m 13 september 2020
Engels
Periode 5

Aanvraagperiode voor beperkte inzage van Engels B2 uit P5

Studenten die een examen Engels B2 in periode 5 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat (geen inzage in de opgaven).

maandag 22 juni 2020
Engels
Periode 5

Schoolrapportages en deelrapportages Engels B2 P5 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over Engels B2 van periode 5. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien.

maandag 22 juni 2020
Engels
Periode 5

Publicatie omzettingstabellen Engels B2 P5 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor Engels B2 op Examenbladmbo.nl

van 11 juli t/m 14 september 2020
Rekenen
Periode 5

Inzageperiode rekenexamens 2ER en 3ER afgelegd in P5

Start inzageperiode van de rekenexamens 2ER en 3ER die afgenomen zijn in periode 5.

van 11 juli t/m 14 september 2020
Rekenen
Periode 5

Aanvraagperiode voor beperkte inzage van rekenen 2A/2A-ER uit P5

Studenten die een examen rekenen 2A/2A-ER in periode 5 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat (geen inzage in de opgaven).