Afnameleider

Laatste update

De afnameleider geeft pas vlak voor de start van het examen de afname vrij (Examenprotocol, art. 2.3) en ziet toe op de gang van zaken tijdens de afname met behulp van de afnamemonitor.

De examencommissie bepaalt hoeveel een student te laat mag komen, mits dit maximaal een half uur na start van de examenafname is. Ook bepaalt de examencommissie wanneer studenten het examenlokaal mogen verlaten (Examenprotocol art. 12)

Als een student te laat komt, blijft de eindtijd gelijk, tenzij door de examencommissie anders wordt besloten (Examenprotocol art. 13).

In artikel 14 t/m 16 van het Examenprotocol staat meer informatie over hoe je handelt bij het onwel worden van een student en bij onderbreking van de afname. Als de student vervolgens het examen helemaal niet kan afmaken, kijk dan bij artikel 7 van het Examenprotocol

Nadat de laatste kandidaat van een sessie het examen heeft afgerond, sluit de afnameleider de afnamegroep.