Bewaren en archiveren

Laatste update

Bewaren examenwerk

Na de vaststelling van het behaalde cijfer moet het resultaat van een centraal examen mbo bewaard worden in het administratiesysteem van de instelling (zie artikel 17 Examenprotocol).

De aangeleverde schoolrapportage (te downloaden in Facet), met daarin per student de eindscore en het toegekende cijfer conform de omzettingstabel, moet worden opgeslagen. Deze gegevens dienen tot anderhalf jaar na diplomering door de instelling bewaard te worden.